Piknik s mamom: Završi priču

Piknik s mamom: Završi priču

Storyboard Tekst

 • Da, mama. Spakirao sam ga u koš.
 • Jeste li dobili svu hranu za naš piknik, Joan?
 • Tako sam uzbuđen da idem u park s piknikom, mama.
 • Tamo, po brdima!
 • Gdje želite imati naš piknik, Joan?
 • Naravno, dušo.
 • Kada završim, mogu li se igrati na igralištu?
 • Woo hoo! Mama, možeš li vidjeti koliko visoko mogu zamahnuti?
 • Izgubio sam naočale kad sam bio na ljuljačkama.
 • Oh ne!
 • Jeste li dobro? Što se dogodilo?
 • Možete li završiti priču?
Izrađeno više od 25 milijuna scenarija
Storyboard That Obitelj