Paieška
  • Paieška
  • Mano Siužetinės Lentos
https://www.storyboardthat.com/lt/lesson-plans/laiškas-iš-birmingemo-kalėjime-martin-luther-king
Laiškas iš Birmingemo kalėjimo pamokų planų

"Letter from Birmingham Jail" challenged the complacent attitudes of the local clergymen during the Civil Right’s movement, as Martin Luther King, Jr. sat in a jail cell for his peaceful protests against injustice. This letter connects with the important concepts of Transcendentalism as laid out by Henry David Thoreau in his jail-time piece, Resistance to Civil Government, including nonconformity, intuition, and self-reliance.Laiškas iš Birmingemo kalėjime studentų veiklaA Quick Synopsis of "Letter from Birmingham Jail"

Eight clergy leaders from the city of Birmingham, Alabama wrote an open letter to Martin Luther King, Jr. criticizing King’s role in the nonviolent protests of the Birmingham Campaign which began on April 3, 1963. King was arrested on April 12th, and while in the jail, he penned his harsh, but wisely-worded response to the clergymen’s dissent. The clergymen argued for patience for disputes and issues to be decided in the courts, and that protests were a disruption, not a means to an end. They claimed that these protests were “untimely”, and they urged the “Negro community” to practice restraint.

Martin Luther King, Jr. was understandably dismayed by the attitude of the clergymen, even though he acknowledges that their intentions came from a good place. He begins the letter by explaining why he has come to Birmingham, by simply stating, “I am in Birmingham because injustice is here.” He feels compelled, like the Apostle Paul, to carry the “gospel” of justice to all corners of the South. One of the most popular quotes from this letter is, “Injustice anywhere is a threat to justice everywhere”, a sentiment that has been echoed throughout popular social movements since.

King lays out the four basic steps of a nonviolent campaign, and then he describes how those steps have been employed in Birmingham so far. These steps include collecting facts, negotiation, self-purification and direct action. The first three steps have failed, so the only option left is direct action. King takes issue with the clergymen’s use of the word “untimely.” He states that for so many years, all he has heard is the word, “Wait.” Unfortunately, that usually turns into, “Never.” King is tired of waiting, because injustice has perpetuated in Birmingham for too long.

Finally, King directly addresses his disappointment with the white moderates and the white church leadership. He knows that they should be the African American community’s greatest ally, yet they tend to stand on the sidelines and not assist in any of the efforts to force a change. He criticizes their commendation of the Birmingham police force for maintaining order when in reality, they had released police dogs and violence onto the African American protesters. He wishes that they had turned their praise onto the demonstrators of Birmingham instead, suggesting further that the clergymen’s priorities in this struggle to eliminate injustice are misplaced.


Essential Questions for "Letter from Birmingham Jail"

  1. What responsibility does an individual have when he or she witnesses injustice?
  2. Should we rebel against laws that are unjust?
  3. What rhetorical strategies does King use that are particularly effective in communicating his primary points?
  4. Where do the elements of Transcendental thought appear in King’s letter?

Kaip įtraukti laišką iš Birmingamo kalėjimo į kūrybinio rašymo klasę

1

Pristatykite Tekstą ir jo Kontekstą

Pradėkite suteikdami studentams pagrindinę informaciją apie „Laišką iš Birmingamo kalėjimo“, įskaitant istorinį kontekstą ir aplinkybes, kuriomis jis buvo parašytas. Aptarkite laiško reikšmę Piliečių teisių judėjimui ir pristatykite Martiną Liuterį Kingą jaunesnįjį kaip pagrindinę Amerikos istorijos figūrą.

2

Išanalizuoti Laiško Retorikos ir Literatūrinius Metodus

Atidžiai perskaitykite laišką su klase, sutelkdami dėmesį į Kingo retoriką, jo rašymo stilių ir jo naudojamas literatūrines technikas. Aptarkite, kaip Kingas naudoja įtikinamą kalbą, emocinius raginimus ir ryškius vaizdus perteikdamas savo žinią.

3

Rašymo Raginimai Įkvėpti Laiško

Priskirkite kūrybinio rašymo raginimus, skatinančius mokinius įsitraukti į laiško temas ir stilių. Pavyzdžiui, raginimai gali apimti laiško rašymą aktualia socialine problema, naratyvo kūrimą iš pilietinių teisių aktyvisto perspektyvos arba eilėraščio, įkvėpto Kingo teisingumo ir lygybės temų, kūrimą.

4

Seminarai ir Tarpusavio Peržiūros

Organizuokite seminarus, kuriuose mokiniai dalintųsi savo raštu su bendraamžiais. Skatinkite konstruktyvius atsiliepimus ir diskusijas apie tai, kaip efektyviai jie perėmė Kingo laiško dvasią ir stilių savo raštuose. Pasinaudokite šia galimybe mokyti studentus, kaip pateikti ir gauti kritinių atsiliepimų apie kūrybinį rašymą.

5

Apmąstykite Rašymo Procesą

Po seminaro mokiniai apmąstykite savo rašymo procesą. Paprašykite jų pagalvoti, kaip jie įtraukė Kingo metodus į savo darbą ir ką jie išmoko apie įtikinamą ir emocingą rašymą.

6

Galutinis Pristatymas ir Diskusija

Pamoką užbaikite užsiėmimu, kurio metu mokiniai pristato savo paskutinius kūrinius klasei. Tai gali būti skaitymai, daugialypės terpės pristatymai arba paskelbtas jų darbų rinkinys. Skatinkite diskusiją apie tai, kaip įsitraukimas į „Laišką iš Birmingamo kalėjimo“ paveikė jų rašymą ir supratimą apie kūrybinę raišką kaip socialinių pokyčių priemonę.

Dažnai užduodami klausimai apie laišką iš Birmingamo kalėjimo

Kas paskatino Martiną Liuterį Kingą jaunesnįjį parašyti „Laišką iš Birmingamo kalėjimo“?

Martinas Lutheris Kingas jaunesnysis buvo priverstas parašyti „Laišką iš Birmingamo kalėjimo“, atsakydamas į aštuonių baltųjų Alabamos dvasininkų viešą pareiškimą, kuriame kritikuojama Birmingamo kampanija, kuriai vadovavo Kingas. Dvasininkai pasmerkė Kingo ir jo bendražygių surengtus protestus kaip „neišmintingus ir nesavalaikius“ ir ragino imtis atsargesnio ir laipsniško požiūrio sprendžiant rasines problemas. Įkalintas už dalyvavimą šiuose nesmurtiniuose protestuose, Kingas pasinaudojo galimybe išsakyti šią kritiką, suformuluoti nesmurtinio pasipriešinimo principus ir būtinybę bei paaiškinti, kodėl pilietinių teisių judėjimas negalėjo sau leisti ilgiau laukti teisingumo. Jo laiškas buvo tiesioginių veiksmų strategijos gynimas ir aštrus prašymas skubiai imtis moralinių veiksmų kovojant su rasine neteisybe.

Kodėl „Laiškas iš Birmingamo kalėjimo“ vis dar aktualus ir šiandien?

„Laiškas iš Birmingamo kalėjimo“ šiandien išlieka labai aktualus dėl nuolatinių teisingumo, lygybės ir nesmurtinio protesto svarbos temų. Šiame laiške nagrinėjama asmenų moralinė atsakomybė susidūrus su neteisingais įstatymais atsiliepia šiuolaikiniuose judėjimuose, kurie meta iššūkį sisteminei neteisybei ir pasisako už socialinius pokyčius. Jo kritika „baltiesiems nuosaikiesiems“ ir raginimas tiesiogiai ir nedelsiant kovoti su neteisybe ir toliau skatina diskusijas apie pilietines teises ir aktyvumą. Kingo laiške išdėstyti principai, tokie kaip bendruomenių tarpusavio ryšys ir kovos už teisingumą skubumas, peržengia laiką ir kontekstą, todėl laiškas yra nesenstantis manifestas socialinio teisingumo gynėjams ir žmogaus teisių aktyvistams.

Su kokia kritika ar kontrargumentais susidūrė „Laiškas iš Birmingamo kalėjimo“?

Nors „Laiškas iš Birmingamo kalėjimo“ buvo plačiai žinomas dėl savo retorinės galios ir moralinės jėgos, bėgant metams jis sulaukė kritikos ir kontrargumentų. Kai kurie kritikai teigia, kad Kingo raginimas imtis tiesioginių veiksmų buvo per daug konfrontacinis ir rizikuoja išprovokuoti smurtą, pirmenybę teikiant laipsniškesniems, legalistiškesniems požiūriams į pilietinių teisių reformą. Kiti kritikavo Kingą už tai, kad jis per daug optimistiškai nusiteikęs visatos moraliniam lankui, krypstančiam teisingumo link, o tai rodo naivumą dėl giliai įsišaknijusio rasizmo. Be to, kai kurie šiuolaikiniai skaitytojai abejoja nesmurtinio pasipriešinimo veiksmingumu tam tikrų formų priespaudos akivaizdoje, pasisakydami už radikalesnius metodus. Tačiau šią kritiką paprastai užgožia plačiai paplitęs laiško pripažinimas ir svarbus jo vaidmuo formuojant pilietinių teisių judėjimą ir moralinį diskursą apie pilietines teises ir socialinį teisingumą.

Vaizdo Rekvizitais
  • I ❤ rains • h0lydevil • Licencija Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
Raskite daugiau pamokų planų ir panašių užsiėmimų mūsų anglų kalbos meno kategorijoje!
Peržiūrėti Visus Mokytojų Išteklius
*(Prasidės 2 savaičių nemokama bandomoji versija - kreditinės kortelės nereikia)
https://www.storyboardthat.com/lt/lesson-plans/laiškas-iš-birmingemo-kalėjime-martin-luther-king
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Visos teisės saugomos.
„ StoryboardThat “ yra „ Clever Prototypes , LLC “ prekės ženklas, registruotas JAV patentų ir prekių ženklų biure.