https://www.storyboardthat.com/lv/lesson-plans/sociālā-emocionālā-mācīšanās/sajūtas-stāsts
SĀC 14 DIENU BEZMAKSAS IZMĒĢINĀJUMU TAGAD!
SĀC 14 DIENU BEZMAKSAS IZMĒĢINĀJUMU TAGAD!

Aktivitātes Pārskats


Dažreiz visu vecumu bērniem var būt grūti izteikt vārdos savas nelaimīgās vai dusmīgās jūtas, lai gan, runājot par šīm sajūtām, mēs jūtamies labāk. Šajā aktivitātē skolēni domās par laiku, kad viņi bija skumji vai dusmīgi, un to, ko viņi darīja, lai justos labāk, un ilustrēs to sociālā stāstā. Studenti var arī izdomāt scenāriju, ja viņi nevar domāt vai, vai jūtas neērti, izmantojot īstu scenāriju. Noteikti atgādiniet studentiem neizmantot īstos vārdus, ja tā ir īsta atmiņa.


Veidņu un Klases Instrukcijas

(Šīs instrukcijas ir pilnībā pielāgojamas. Pēc noklikšķināšanas uz "Kopēt darbību" atjauniniet norādījumus uzdevuma cilnē Rediģēt.)Gala termiņš:

Mērķis: izveidojiet sociālu stāstu, īstu vai izdomātu, kas ilustrē scenāriju ar nelaimīgām vai dusmīgām jūtām.

Studentu instrukcijas

  1. Noklikšķiniet uz "Sākt uzdevumu".
  2. Lai sāktu uzdevumu, izmantojiet piedāvāto tukšo veidni.
  3. Izrakstiet stāstu apraksta lodziņos. Noteikti iekļaujiet šūnu beigās, kas parāda rezultātu vai risinājumu, ja iespējams.
  4. Ilustrējiet katru aprakstu, izmantojot atbilstošu Storyboard That art.
  5. Saglabājiet un izejiet!

Nodarbība Plāns Atsauces


Rubrika

(Savu varat izveidot arī Quick Rubric.)


Rubrika
Prasmīgs
5 Points
Parādās
3 Points
Sākums
1 Points
Paskaidrojums
Apraksti ir skaidri un vismaz divi teikumi.
Aprakstus var saprast, bet tas ir nedaudz neskaidrs.
Apraksti ir neskaidri, un tie nav vismaz divi teikumi.
Ilustrācijas
Ilustrācijas attēlo aprakstus, izmantojot atbilstošas ainas, rakstzīmes un vienumus.
Ilustrācijas attiecas uz aprakstiem, taču ir grūti saprotamas.
Ilustrācijas nav skaidri saistītas ar aprakstiem.
Pierādījumi par Piepūli
Darbs ir labi uzrakstīts un rūpīgi pārdomāts.
Darbs parāda dažus pūles pierādījumus.
Darbs rāda maz pierādījumu par jebkādām pūlēm.
Konvencijas
Pareizrakstība, gramatika un pieturzīmes lielākoties ir pareizas.
Pareizrakstība, gramatika un pieturzīmes ir zināmā mērā pareizas.
Pareizrakstība, gramatika un pieturzīmes lielākoties ir nepareizas.


Kā Atšķirt Jūtas Sociālie Stāsti Dažādiem Izglītojamiem

1

Ievads Diferencētajā Apmācībā

Sāciet stundu, izskaidrojot diferencētas apmācības jēdzienu un tās nozīmi skolēnu daudzveidīgo vajadzību apmierināšanā. Pārrunājiet nodarbības mērķus: radīt sajūtu sociālos stāstus, kas atbilst dažādu izglītojamo unikālajiem mācīšanās stiliem, spējām un valodas prasmes līmenim.

2

Vajadzību Novērtējums

Aiciniet studentus pārdomāt daudzveidību klasē, tostarp atšķirības mācīšanās stilos, spējās un valodas prasmē. Lūdziet studentus noteikt viņu vēlmes un vajadzības, kad runa ir par mācīšanos, jo īpaši saistībā ar sociālajiem stāstiem par jūtām. Apspriediet piemērus par dažādām audzēkņu vajadzībām un vēlmēm, lai padarītu to attiecināmu visiem studentiem.

3

Grupas Darbs

Sadaliet klasi mazās grupās, ņemot vērā kopīgās īpašības vai vajadzības, piemēram, valodas zināšanas, mācīšanās stilu vai spēju līmeni. Sniedziet katrai grupai atšķirīgu emociju vai scenāriju viņu jūtu sociālajam stāstam. Pārliecinieties, ka scenāriji ir pielāgoti viņu īpašajām vajadzībām. Uzdodiet katrai grupai izveidot sajūtu sociālo stāstu, kurā ņemtas vērā viņu kopīgās īpašības un vēlmes.

4

Prezentācija un Refleksija

Lūdziet katrai grupai klasei prezentēt savu atšķirīgo jūtu sociālo stāstu. Mudiniet studentus pārdomāt dažādās stāstos izmantotās pieejas un apspriest, kā stāsti apmierināja viņu īpašās vajadzības. Noslēdziet stundu, uzsverot diferenciācijas nozīmi izglītībā un to, kā tā var padarīt mācīšanos pieejamāku un efektīvāku visiem skolēniem.

Bieži uzdotie jautājumi par sociālo emocionālo mācīšanos — jūtu sociālais stāsts

Kāds ir Feelings Social Stories mērķis, un kam tie ir paredzēti, lai palīdzētu?

Sociālo stāstu galvenais mērķis ir palīdzēt indivīdiem, īpaši tiem, kuriem ir autisma spektra traucējumi vai citi attīstības izaicinājumi, efektīvi izprast un pārvaldīt savas emocijas. Šie stāsti ir izstrādāti, lai palīdzētu indivīdiem atpazīt un izteikt savas jūtas sociāli atbilstošā veidā. Tie ir paredzēti plašai auditorijai, sākot no bērniem līdz pieaugušajiem, kuri var saskarties ar izaicinājumiem, izprotot un orientējoties uz sarežģīto emociju un sociālo mijiedarbību ainavu. Feelings Sociālie stāsti nodrošina vērtīgus rīkus, lai uzlabotu emocionālo inteliģenci un sociālās prasmes, padarot tos izmantojamus izglītības, ārstniecības un personiskā vidē.

Vai varat sniegt piemērus kopīgām emocijām vai jūtām, kas aplūkotas sadaļā Feelings Social Stories, un kā tās parasti tiek pasniegtas?

Sociālie stāsti bieži pievēršas dažādām izplatītām emocijām, piemēram, laimei, dusmām, skumjām, bailēm, satraukumam, neapmierinātībai un citām. Šīs emocijas tiek pasniegtas, izmantojot skaidru un aprakstošu valodu, kā arī vizuālos palīglīdzekļus, kas var ietvert attēlus vai zīmējumus. Stāsti palīdz indivīdiem identificēt šīs emocijas sevī un citos, izprast situācijas, kas tās izraisa, un piedāvā norādījumus par atbilstošām atbildēm un pārvarēšanas stratēģijām. Iekļaujot salīdzināmus scenārijus, šie stāsti ļauj lasītājiem saistīt savas jūtas ar reālās dzīves pieredzi, padarot saturu pieejamāku un neaizmirstamāku.

Kādas ir Feelings Social Stories efektivitātes novērtēšanas un novērtēšanas stratēģijas, jo īpaši, ja tajos ir iekļauti stāstu tablo un darblapas, lai palīdzētu cilvēkiem atpazīt un pārvaldīt savas emocijas?

Feelings Social Stories efektivitātes novērtēšana var ietvert vairākas stratēģijas. Viena no galvenajām metodēm ir novērot indivīda spēju atpazīt un atbilstoši izteikt emocijas reālās dzīves situācijās. Atsauksmes no pedagogiem, terapeitiem vai aprūpētājiem var sniegt vērtīgu ieskatu par šo stāstu ietekmi. Turklāt var būt noderīgi izmantot viktorīnas vai darblapas, kas novērtē satura izpratni un pielietojumu. Sižetu tabulām ir izšķiroša nozīme vizuālajā mācībā, un to efektivitāti var novērtēt, izmantojot indivīda iesaistīšanos un spēju saistīt vizuālo saturu ar emocionālo izpratni.

Kādas stratēģijas pedagogi un terapeiti var izmantot, lai nodrošinātu, ka Feelings Social Stories ir saistoši un efektīvi izglītojamajiem?

Pedagogi un terapeiti var izmantot vairākas stratēģijas, lai nodrošinātu Feelings Social Stories iesaistīšanos un efektivitāti. Pirmkārt, personalizācija ir ļoti svarīga; stāstu pielāgošana indivīda pieredzei un emocijām padara tos salīdzināmus. Vizuālie palīglīdzekļi, tostarp stāstu shēmas, uzlabo iesaistīšanos un izpratni. Interaktivitāte, piemēram, stāsta pārrunāšana un tā nodarbību izmantošana praktiskos vingrinājumos, izglītojamos iesaistās. Visbeidzot, regulāra šo stāstu pārskatīšana un nostiprināšana dažādos kontekstos palīdz nostiprināt emocionālo izpratni un pārvaldību.
*(Tas sāks 2 nedēļu bezmaksas izmēģinājuma versiju - kredītkartes nav nepieciešamas)
https://www.storyboardthat.com/lv/lesson-plans/sociālā-emocionālā-mācīšanās/sajūtas-stāsts
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Visas tiesības aizsargātas.
StoryboardThat ir uzņēmuma Clever Prototypes , LLC preču zīme, kas reģistrēta ASV Patentu un preču zīmju birojā.