Bīstamības Simboli

Bīstamības Simboli

Montāžas Teksta

  • Gāze zem Spiediena
  • Kodīgs
  • Nopietnas Veselības Apdraudējums
  • Bīstamības Simboli
  • Akūta Toksicitāte
  • Veselības Apdraudējums
  • Uzliesmojošs
  • Bīstams Videi
  • Oksidējošs
  • Sprādzienbīstams
Izveidoti vairāk nekā 25 miljoni stāstu shēmu
Storyboard That Family