https://www.storyboardthat.com/nl/articles/b/pest-analyse

Wat doet PEST voor?


PEST Analysis

Net als een SWOT-analyse bevat PEST vier componenten: P olitical, E conomic, S ocial / Cultural, and T echnological. Deze vier categorieën beschrijven het grote beeld van waar het bedrijf zich bevindt, meestal op nationaal of regionaal niveau. Het is vooral belangrijk om trends op de lange termijn te beschouwen in een PEST-analyse, omdat deze wellicht meer zichtbaar zijn in de rest van de wereld voordat hun effecten voelbaar worden in bepaalde sectoren.


Bij de voorbereiding op de toekomst nemen bedrijven deel aan een strategische planning. Dit proces kijkt naar factoren binnen en buiten het bedrijf en maakt vaak gebruik van een SWOT- analyse of een vergelijkbaar raamwerk om de gegenereerde informatie te ordenen. Strategische planning die externe factoren onderzoekt, wordt omgevingsscanning genoemd.

PEST-analyse is een hoeksteen van omgevingsscanning. Net als Porter's Five Forces kijkt een PEST-analyse buiten de organisatie naar de omgeving. In tegenstelling tot de Five Forces, die zich concentreren op de industrie rondom een bedrijf, kijkt een PEST-analyse naar de grootschalige (macro) omgeving buiten de industrie. Net als de Vijf Krachten komt PEST overeen met de O mogelijkheden en T hreats in SWOT.

P politiek Politiek verwijst niet naar rechtvaardige verkiezingen, maar naar de bredere invloed van de overheid op het ondernemingsklimaat. Dit omvat alles, van etiketteringseisen tot het risico van een militaire invasie. Bestaande en toekomstige wetgeving, vooral met betrekking tot belastingen, lonen of intellectueel eigendom, kan een aanzienlijke invloed hebben op de bedrijfspraktijken. Voor veel analyses omvat 'politiek' ook de benadering van een ander land van de rechtsstaat, eigendomsrechten en corruptie.
E economisch Economische overwegingen zijn primair gericht op macro-economie. Hoewel een SWOT micro-economische kwesties zoals elasticiteit of efficiëntie kan onderzoeken, is het de rol van PEST om een bredere kijk te hebben op de economische omgeving. Beschikbaarheid van kredieten, werkloosheid en de algehele gezondheid van de economie lijken niet altijd direct relevant voor een bepaald bedrijf, maar ze bepalen het klimaat waarin alle bedrijven opereren.
S Sociaal Cultureel Sociale en culturele factoren variëren van sterk meetbare elementen zoals demografie, tot minder gemakkelijk te meten punten als milieubewustzijn of het effect van religieuze overtuigingen. Opleidingsniveau, generationele attitudes, gezondheid van de gemeenschap en sociale mobiliteit zijn allemaal sociaal-culturele aspecten van de zakelijke omgeving. Hoewel ze misschien het meest duidelijk zijn bij het overwegen van internationale projecten, kunnen deze overwegingen dramatisch veranderen tussen regio's, steden of zelfs buurten.
T technologisch Technologische innovaties en veranderingen drijven vrijwel elke sector. Een grondige PEST-analyse onderzoekt niet alleen het huidige niveau van relevante technologieën, maar ook de focus van onderzoek, recente prototypen en aanstaande veroudering. Geschiktheid voor automatisering, diffusie van innovatie en infrastructuurveranderingen op en neer in de productieketen zijn allemaal lonende overwegingen in deze categorie.
PEST
PEST

Maak een PEST-analyse*

PEST-analyse kan worden uitgebreid met gedetailleerdere categorieën, zoals de juridische (SPELLED), ecologische (PESTLE), ethische (STEEPLE), demografische (STEEPLED) of interculturele (SPELIT). Normaal gesproken zouden deze worden ondergebracht in een van de vier PEST-categorieën, maar voor bedrijven waar deze specifieke factoren een bijzonder sterke impact zullen hebben, kan het nuttig zijn om ze te scheiden.


Hoe een PEST-analyse uit te voeren

Om een PEST-analyse te starten, brainstorm een tijdje en selecteer vervolgens de drie of vier factoren uit elke categorie die het meest waarschijnlijk zullen rijden of uw bedrijf zullen veranderen. Als u deze primaire zorgen hebt geïsoleerd, illustreert u de belangrijkste. Voor elke categorie kunt u een spiderplattegrond gebruiken om uw brainstormactiviteiten te organiseren, of om meer details in uw analyse te presenteren.

Probeer niet exhaustief te zijn in listingfactoren onder elke categorie, er is altijd nog een item dat kan worden toegevoegd. Vergeet niet dat de PEST-analyse een hulpmiddel is om te begrijpen hoe de bredere omgeving uw plannen beïnvloedt. Wanneer u klaar bent, kunt u overwegen de factoren die u hebt geïdentificeerd als bedreigingen of kansen in een SWOT-analyse te integreren.


Maak een PEST-analyse*

Wanneer PEST gebruiken

PEST is een waardevol onderdeel van omgevingsscanning, dus er is geen verkeerde tijd om het te doen. Elke nieuwe onderneming moet het terrein onderzoeken voordat ze een nieuwe onderneming binnenstapt. Zelfs stabiele en succesvolle bedrijven kunnen profiteren van het kijken naar trends in de zakelijke omgeving. Kortom, iedereen die een SWOT- analyse uitvoert , kan een PEST-analyse in dat proces opnemen. Of u nu een ondernemer bent of deel uitmaakt van een bedrijfsteam, een PEST-analyse zal u beter voorbereiden op de bedreigingen en kansen waarmee u nu en in de toekomst zult worden geconfronteerd.

PEST Narrative
PEST Narrative

Maak een PEST-analyse*


Pricing

Slechts per maand per gebruiker!

/maand

jaarlijks gefactureerd

E-mail Mijn Offerte
Koop nu!
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
Kijk voor de andere artikelen in de Zakelijke Resources pagina.
Bekijk Alle Zakelijke Bronnen
https://www.storyboardthat.com/nl/articles/b/pest-analyse
© 2021 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
Meer dan 19 miljoen storyboards gemaakt
Storyboard That Family