Zoekopdracht
 • Zoekopdracht
 • Mijn Storyboards
https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/brief-van-een-birmingham-jail-van-martin-luther-king/het-concept-map
BEGIN NU UW 14 DAGEN GRATIS PROEF!
BEGIN NU UW 14 DAGEN GRATIS PROEF!

Overzicht van Activiteiten


Zowel Martin Luther King, Jr. en Mahatma Gandhi werden beide beïnvloed door het proces van geweldloze protesten uiteengezet door Henry David Thoreau in zijn brief "Resistance to Civil Government". Als een van de belangrijkste leiders van de transcendentale beweging reflecteerde Thoreau enkele van de belangrijkste thema's van de beweging die overging in ons moderne bewustzijn. Soms is het moeilijk voor studenten om te visualiseren wat deze hoofdthema's betekenen en hoe ze zich verbinden met de wereld om hen heen.

Laat uw leerlingen als les een storyboard maken voor de drie belangrijkste Transcendentale ideeën die voorkomen in King's 'Brief van een gevangenis in Birmingham'. Laat ze een deel kiezen uit de letter waarin dat thema verschijnt en citeer het onder de afbeelding die ze maken .


 • Non-conformiteit: weigering om te accepteren of te voldoen aan gemeenschappelijke regels, overtuigingen, wetten of conventies
 • Intuïtie: het geloof dat elke persoon een goed begrip heeft van goed en kwaad, van morele en immorele dingen
 • Zelfredzaamheid: de praktijk om afhankelijk te zijn van de eigen capaciteiten om beslissingen te nemen en aan de eigen behoeften te voldoen

Template en Class Instructions

(Deze instructies kunnen volledig worden aangepast. Nadat u op "Activiteit kopiëren" hebt geklikt, werkt u de instructies bij op het tabblad Bewerken van de opdracht.)Studenten Instructies

Maak een storyboard dat drie belangrijke transcendentale ideeën illustreert in 'Letter from a Birmingham Jail'.


 1. Gebruik de sjabloon die je docent heeft opgegeven.
 2. Zoek een citaat uit de brief die het thema beschrijft.
 3. Schrijf de naam van het thema in het vak Titel.
 4. Illustreer het thema in de cel met scènes, personages en items.
  • U kunt ook Photos for Class gebruiken om de betekenis van de woorden met de zoekbalk weer te geven.
 5. Sla uw storyboard op en verzend het.

Lesplan Reference


Rubriek

(U kunt ook uw eigen maken op Quick Rubric.)


Rubriek
Vaardig
5 Points
Opkomend
3 Points
Begin
1 Points
Uitleg
De beschrijvingen zijn duidelijk en minimaal twee zinnen.
De beschrijvingen kunnen worden begrepen, maar zijn enigszins onduidelijk.
De beschrijvingen zijn onduidelijk en zijn niet minstens twee zinnen.
Illustraties
De illustraties vertegenwoordigen de beschrijvingen met behulp van de juiste scènes, personages en items.
De afbeeldingen hebben betrekking op de beschrijvingen, maar zijn moeilijk te begrijpen.
De afbeeldingen komen niet duidelijk overeen met de beschrijvingen.
Bewijs van Inspanning
Het werk is goed geschreven en goed doordacht.
Het werk vertoont enig bewijs van inspanning.
Werk toont weinig blijk van enige inspanning.
Conventies
Spelling, grammatica en interpunctie zijn grotendeels correct.
Spelling, grammatica en interpunctie zijn enigszins correct.
Spelling, grammatica en interpunctie zijn meestal onjuist.


Hoe je transcendentalisme kunt onderwijzen met een vakoverschrijdende aanpak

1

Inleiding tot het Transcendentalisme

Begin met een lezing of presentatie over de oorsprong, sleutelfiguren en principes van het transcendentalisme. Volg dit met het lezen en bespreken van fragmenten uit Emerson's "Self-Reliance" en Thoreau's "Walden". Sluit deze stap af met een reflectieve schrijfoefening waarin de leerlingen hun eerste gedachten over transcendentalisme uiten.

2

Historische Context van Transcendentalisme

Geef les over de historische periode van het transcendentalisme, met bijzondere aandacht voor de 19e-eeuwse Amerikaanse samenleving. Ontdek de invloed van sociale en politieke kwesties uit die tijd, zoals de abolitionistische beweging en vrouwenrechten. Laat de leerlingen een tijdlijn maken die belangrijke historische gebeurtenissen verbindt met belangrijke ontwikkelingen in het transcendentalisme.

3

Transcendentalisme en Natuur

Bespreek het transcendentalistische perspectief op de natuur en haar spirituele belang. Organiseer een buitenles of natuurwandeling zodat leerlingen hun verbinding met de natuur kunnen ervaren en erover kunnen reflecteren. Faciliteer een project waarin studenten actuele milieuvraagstukken onderzoeken en bespreken hoe transcendentalistische idealen het moderne milieubewustzijn kunnen beïnvloeden.

4

Culminerend Interdisciplinaire Project

Wijs een alomvattend project toe waarbij leerlingen elementen uit het Engels, de geschiedenis en de wetenschap moeten opnemen om hun begrip van het transcendentalisme aan te tonen. Moedig hen aan om de relevantie van de hedendaagse transcendentalistische idealen te onderzoeken en verbindingen te leggen met huidige sociale bewegingen of milieuactivisme. Sluit af met een klassententoonstelling of presentatiedag waar studenten hun projecten presenteren en bespreken.

Veelgestelde vragen over Concept Map voor Transcendentalisme

Wie waren de sleutelfiguren in de transcendentalistische beweging?

De transcendentalistische beweging, die tussen het begin en het midden van de 19e eeuw voornamelijk in New England was gevestigd, kende verschillende sleutelfiguren die een belangrijke rol speelden bij het vormgeven van haar filosofie. Ralph Waldo Emerson, vaak beschouwd als de vader van het transcendentalisme, speelde een cruciale rol bij de totstandkoming ervan door zijn essays en toespraken, met name 'Nature' en 'The American Scholar'. Henry David Thoreau, een naaste medewerker van Emerson, breidde de transcendentalistische ideeën verder uit, vooral met zijn werk 'Walden', dat reflecteert op een eenvoudig leven en in harmonie met de natuur. Margaret Fuller, een van de weinige vrouwenstemmen in de beweging, heeft een belangrijke bijdrage geleverd door haar feministische werk 'Woman in the Nineteenth Century', waarin transcendentalistische idealen met vrouwenrechten werden verweven. Andere opmerkelijke figuren zijn onder meer Amos Bronson Alcott en George Ripley, die respectievelijk onderwijshervormingen en gemeenschapsleven onderzochten, geïnspireerd door transcendentalistische principes.

Wat is de relatie tussen transcendentalisme en religie?

Transcendentalisme had een complexe relatie met religie, voornamelijk het christendom. Hoewel het religie niet ronduit verwierp, pleitte het Transcendentalisme voor een intuïtieve, persoonlijke spiritualiteit boven georganiseerde religie en dogma's. De beweging werd beïnvloed door de reactie van de Romantiek tegen het rationalistische perspectief van de Verlichting, en omarmde elementen uit oosterse religies en spiritualiteit. Transcendentalisten geloofden in de inherente goedheid van zowel de mens als de natuur, en zagen de goddelijke geest of een universele ziel weerspiegeld in elk individu en in de natuurlijke wereld. Dit perspectief bracht hen ertoe persoonlijke ervaringen en intuïtie te benadrukken als de hoogste bronnen van spirituele waarheid, die afwijken van de traditionele christelijke doctrines over zonde en verlossing. Hun opvattingen droegen bij aan een breder religieus discours in Amerika, beïnvloedden de ontwikkeling van liberale christelijke denominaties en het unitarisme, en hadden later een impact op de New Thought en spiritualistische bewegingen.

Hoe kunnen werkbladen worden gebruikt om leerlingen te begeleiden bij het verkennen van belangrijke transcendentalistische teksten?

Werkbladen kunnen een effectief hulpmiddel zijn om leerlingen te begeleiden bij het verkennen van belangrijke transcendentalistische teksten. Ze kunnen zo worden gestructureerd dat ze een verscheidenheid aan activiteiten omvatten die nauwkeurig lezen, kritische analyse en persoonlijke reflectie aanmoedigen. Werkbladen kunnen bijvoorbeeld specifieke passages bevatten uit teksten zoals Emerson's 'Self-Reliance' of Thoreau's 'Walden', gevolgd door vragen die aanleiding geven tot analyse van het taalgebruik, de thema's en de onderliggende filosofieën. Vergelijkende vragen kunnen leerlingen helpen verbanden te leggen tussen verschillende teksten of auteurs binnen de transcendentalistische beweging. Activiteiten kunnen ook creatieve reacties omvatten, zoals het vragen van leerlingen om hun reflecties of interpretaties op te schrijven, waardoor ze worden aangemoedigd om op persoonlijk niveau met de stof bezig te zijn. Bovendien kunnen werkbladen worden gebruikt om deze teksten te contextualiseren binnen de bredere historische en culturele achtergrond van de transcendentalistische beweging, waardoor leerlingen een beter begrip krijgen van de betekenis ervan.
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/brief-van-een-birmingham-jail-van-martin-luther-king/het-concept-map
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office

Beperkte tijd. Alleen nieuwe klanten

Terug naar school speciaal!

Aankooporders MOETEN vóór 6-09-24 zijn ontvangen!

Inclusief:

 • 1 School
 • 10 leraren
 • 2 uur virtuele PD

30-dagen Geld Terug Garantie. Alleen Nieuwe Klanten. Volledige Prijs na Introductieaanbieding

Een offerte genereren

Meestal is dit vrij snel :)

Citaat verzonden!

Email verzonden naar