Zoekopdracht
 • Zoekopdracht
 • Mijn Storyboards
https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/brief-van-een-birmingham-jail-van-martin-luther-king/woordenschat
BEGIN NU UW 14 DAGEN GRATIS PROEF!
BEGIN NU UW 14 DAGEN GRATIS PROEF!

Overzicht van Activiteiten


Nog een goede manier om uw studenten te betrekken is door de oprichting van storyboards die woordenschat van "Brief van een Birmingham Jail." Hier is een lijst van een paar woordenschat woorden onderwezen met de letter en een voorbeeld van een beeldtaal board.

Voorbeeld Woordenschat Woorden van "Brief van een Birmingham Jail"

 • onderhandeling
 • zelfreiniging
 • burgerlijke ongehoorzaamheid
 • moreel
 • matig
 • onderdrukking
 • betoger
 • scheiden
 • spanning
 • tintelen
 • categorizeren
 • vernederen
 • neerslag
 • loven
 • verbannen
 • integreren
 • schijnheilig

In de woordenschat raad van bestuur, kunnen de studenten kiezen tussen de proppen komen met het gebruik van het woord woordenschat, het vinden van een concreet voorbeeld uit de tekst of afbeelding van het zonder woorden.


Template en Class Instructions

(Deze instructies kunnen volledig worden aangepast. Nadat u op "Activiteit kopiëren" hebt geklikt, werkt u de instructies bij op het tabblad Bewerken van de opdracht.)student Instructions

Demonstreer uw begrip van de woordenschat woorden Brief van een Birmingham Jail door het creëren van visualisaties.


 1. Kies drie woordenschat woorden uit het verhaal en typ ze in de titel dozen.
 2. Zoek de definitie van een print of online woordenboek.
 3. Schrijf een zin die de woordenschat woord gebruikt.
 4. Illustreren de betekenis van het woord in de cel met behulp van een combinatie van scènes, karakters en items.
  • U kunt ook gebruik maken van Photos for Class om de betekenis van de woorden met de zoekbalk te tonen.
 5. Opslaan en storyboard in te dienen.

Lesplan Reference


Rubriek

(U kunt ook uw eigen maken op Quick Rubric.)


Beeldtaal Opdracht
Definiëren, illustreren, en geef een voorbeeld straf voor drie willekeurige woordenschat woorden.
Bedreven Opkomende Begin
Word 1 - Zin
Woordenschat woord correct wordt gebruikt in het voorbeeld zin in zowel betekenis en context.
De betekenis van de zin kan worden begrepen, maar de woordenschat woord onhandig of in de verkeerde context gebruikt.
De woordenschat woord is niet correct gebruikt in de voorbeeldzin.
Word 1 - Visualisatie
Het storyboard cel illustreert duidelijk de betekenis van het woord woordenschat.
Het storyboard cel heeft betrekking op de betekenis van het woord woordenschat, maar het is moeilijk te begrijpen.
Het storyboard cel niet duidelijk betrekking op de betekenis van het woord woordenschat.
Word 2 - Zin
Woordenschat woord correct wordt gebruikt in het voorbeeld zin in zowel betekenis en context.
De betekenis van de zin kan worden begrepen, maar de woordenschat woord onhandig of in de verkeerde context gebruikt.
De woordenschat woord is niet correct gebruikt in de voorbeeldzin.
Woord 3 - Visualisatie
Het storyboard cel illustreert duidelijk de betekenis van het woord woordenschat.
Het storyboard cel heeft betrekking op de betekenis van het woord woordenschat, maar het is moeilijk te begrijpen.
Het storyboard cel niet duidelijk betrekking op de betekenis van het woord woordenschat.
Woord 3 - zin
Woordenschat woord correct wordt gebruikt in het voorbeeld zin in zowel betekenis en context.
De betekenis van de zin kan worden begrepen, maar de woordenschat woord onhandig of in de verkeerde context gebruikt.
De woordenschat woord is niet correct gebruikt in de voorbeeldzin.
Woord 3 - Visualisatie
Het storyboard cel illustreert duidelijk de betekenis van het woord woordenschat.
Het storyboard cel heeft betrekking op de betekenis van het woord woordenschat, maar het is moeilijk te begrijpen.
Het storyboard cel niet duidelijk betrekking op de betekenis van het woord woordenschat.


Hoe u creatief schrijven kunt gebruiken om de woordenschat 'Letter from Birmingham Jail' te onderwijzen

1

Inleiding tot Woordenschat en Context

Begin met het introduceren van de belangrijkste woorden uit de woordenschat uit 'Brief uit de gevangenis van Birmingham'. Bespreek de context waarin deze woorden in de brief worden gebruikt en hun relevantie voor de thema's en boodschappen die King overbrengt. Geef definities en voorbeelden van elk gebruikt woord, zodat leerlingen de betekenis ervan duidelijk begrijpen.

2

Workshop Creatief Schrijven

Organiseer een workshop creatief schrijven waarbij de nadruk ligt op de woordenschatwoorden. Leer studenten verschillende creatieve schrijftechnieken, zoals verhalen vertellen, beschrijvend schrijven of poëzie. Moedig ze aan om met deze technieken te experimenteren, waarbij ze de woordenschat uit King's brief gebruiken. Bied aanwijzingen of thema's aan die verband houden met de inhoud van de brief als leidraad voor het schrijven ervan, zoals gerechtigheid, gelijkheid of geweldloos protest.

3

Schrijven en Peer-review

Instrueer de leerlingen om hun eigen creatieve stukken te schrijven waarin de woorden uit de woordenschat zijn verwerkt. Dit kan de vorm hebben van een kort verhaal, gedicht, dagboekaantekening of brief, die de thema's en stijlen van King's schrijven weerspiegelt. Zodra de studenten hun concepten hebben voltooid, organiseert u een peer review-sessie. Moedig de leerlingen aan om constructieve feedback te geven over hoe effectief de woorden uit de woordenschat worden gebruikt en hoe goed de thema's van King's brief worden weerspiegeld in het schrijven van hun medestudenten.

4

Presentatie en Reflectie

Sluit de les af met een presentatiesessie waarin de leerlingen hun creatieve werk met de klas delen. Creëer een omgeving waarin studenten zich op hun gemak voelen en worden aangemoedigd om hun interpretaties en schrijfstijlen te uiten. Na de presentaties leid je een reflectiesessie. Bespreek hoe de activiteit hun begrip van de woordenschat en de thema's van King's brief heeft helpen verdiepen. Vraag de leerlingen na te denken over hoe de oefening in creatief schrijven hen in staat stelde om op een persoonlijke en betekenisvolle manier met de tekst om te gaan.

Veelgestelde vragen over de brief uit een woordenschat uit de gevangenis in Birmingham

Wat zijn enkele voorbeelden van verfijnde woordenschat die wordt gebruikt in 'Brief uit de gevangenis van Birmingham'?

In 'Letter from Birmingham Jail' gebruikt Martin Luther King Jr. een reeks verfijnde woordenschat die diepte en nuance aan zijn argumenten toevoegt. Voorbeelden zijn onder meer 'verdovend', waarmee hij het geleidelijke verdovende effect van racistisch onrecht in de loop van de tijd beschrijft, en 'schijnheilig', verwijzend naar een geveinsde of hypocriete gerechtigheid. Woorden als ‘afwijzen’, wat afwijzen of verloochenen betekent, en ‘moratorium’, een tijdelijke stopzetting van een activiteit, worden gebruikt om zijn standpunten en reacties op kritiek te verwoorden. Deze woorden, samen met andere woorden als ‘precipitatie’, ‘interpositie’ en ‘nietigverklaring’, demonstreren Kings academische achtergrond en retorische vaardigheid. Ze dienen niet alleen om zijn ideeën effectief over te brengen, maar ook om zijn publiek intellectueel te betrekken en uit te dagen.

Kunt u de betekenis uitleggen van de juridische en politieke termen die in de brief worden gebruikt?

De juridische en politieke terminologie in ‘Letter from Birmingham Jail’ is veelzeggend omdat het de strijd voor de burgerrechten in de bredere context van de Amerikaanse democratie en jurisprudentie plaatst. Termen als ‘ongrondwettelijk’, ‘segregatie’ en ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ staan ​​centraal in de argumenten van King. Door segregatie als ongrondwettelijk te bestempelen, verankert King zijn strijd in de fundamentele beginselen van het Amerikaanse recht, waarbij hij de juridische en morele onwettigheid van rassensegregatie benadrukt. Het gebruik van de term 'burgerlijke ongehoorzaamheid' is van cruciaal belang omdat het een beroep doet op een lange traditie van geweldloos protest tegen onrechtvaardige wetten, die zowel uit de Amerikaanse als de mondiale geschiedenis voortkomt. Dit juridische en politieke vocabulaire verduidelijkt niet alleen de gronden van King's argumenten, maar plaatst ook zijn strijd voor rassengelijkheid binnen het grotere verhaal van de Amerikaanse geschiedenis en haar waarden.

Welke soorten activiteiten kunnen op de werkbladen worden opgenomen om het begrip van de religieuze woordenschat van de brief te vergroten?

Werkbladen die zijn ontworpen om het begrip van de religieuze woordenschat in 'Brief uit de gevangenis van Birmingham' te vergroten, kunnen een verscheidenheid aan activiteiten bevatten. Invuloefeningen met zinnen uit de brief kunnen leerlingen helpen zich te concentreren op de context waarin religieuze termen worden gebruikt. Woordmatchingsactiviteiten kunnen religieuze woordenschat koppelen aan hun definities of gerelateerde schriftuurlijke verwijzingen. Leerlingen kunnen ook deelnemen aan activiteiten die hen ertoe aanzetten korte paragrafen te schrijven waarin wordt uitgelegd hoe King religieuze taal gebruikt om zijn morele argumenten kracht bij te zetten. Discussievragen kunnen een dieper onderzoek vergemakkelijken van hoe de religieuze termen zich verhouden tot de bredere thema's van rechtvaardigheid en gelijkheid in de brief. Bovendien kunnen creatieve activiteiten zoals het schrijven van gebeden of preken waarbij gebruik wordt gemaakt van de religieuze woordenschat van de brief, leerlingen in staat stellen deze termen in een praktische context toe te passen, waardoor hun betrokkenheid bij de stof wordt vergroot.
Afbeelding Attributies
 • I ❤ rains • h0lydevil • Licentie Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/brief-van-een-birmingham-jail-van-martin-luther-king/woordenschat
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office