https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/conflictbeheersing-en-oplossing

Conflictbeheersing en Oplossing

Lesplannen van Patrick Healey

Bekijk al onze bronnen op de pagina Gezondheid en Wellness!

Conflictoplossing Lesplannen

Student Activiteiten voor Conflictbeheersing en Oplossing Inclusief:


Conflict maakt deel uit van interpersoonlijke relaties en is helaas onvermijdelijk. Conflicten worden meestal elke dag ervaren, hoewel minimaal, dus het kan onopgemerkt blijven tot er een groter conflict is. We kunnen denken aan een mondelinge ruzie met iemand waar we om geven als een conflict. Hoewel dit waar is, is er naast andere interacties met onze omgeving en onszelf ook conflict in andere aspecten van het leven. Om een ​​succesvol persoon in de huidige maatschappij te zijn, moeten we effectief op conflicten kunnen reageren.


Maak een Storyboard 

(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)


Conflictbeheersing en Oplossing lesplannen, Student Activiteiten en Graphic Organizers

Inleiding tot Soorten Conflicten

Soorten Conflicten
Soorten Conflicten

Voorbeeld

Pas dit storyboard aan

(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)

Gebruik Deze Toewijzing met Mijn Studenten

(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
Conflict is wanneer een persoon of groep weerstand ervaart in relatie tot een gewenste uitkomst. Het visualiseren van verschillende conflictscenario's die een persoon beïnvloeden, kan een effectieve manier zijn om te leren. Gebruik het bijgevoegde verhaal als een leermiddel. Vraag de cursisten vervolgens om ze te maken. Er is een voorbeeld van één persoon die elk type conflict ervaart.


Conflictdefinities en -typen

Persoon versus zelf (interpersoonlijk)

Een individu heeft een interne worsteling.


Persoon versus persoon (intrapersoonlijk)

Een individu of groep wordt geconfronteerd met tegenstand of verzet van een andere persoon of groep of mensen.


Person vs. Society (Social Conflict)

Een individu of groep wordt geconfronteerd met verzet tegen tradities, culturele normen of wetten.


Persoon versus natuur

Een individu of een groep staat tegenover de krachten van de natuur.


Persoon versus technologie

Een individu of een groep zien zich verzet tegen door technologie.


Belangenverstrengeling

De acties of intenties van een individu in strijd zijn met de beoogde resultaten van de relatie.


(Deze instructies zijn volledig aanpasbaar. Na het klikken op "Copy Assignment", wijzigt u de beschrijving van de opdracht in uw Dashboard.)


Studenten Instructies

Maak een storyboard met 6 cellen met een titel en beschrijving. Toon voorbeelden van alle eerder besproken conflicten.


 1. Identificeer het type conflict in elk titelvak.
 2. Maak een foto van elk conflict in de cel met behulp van een combinatie van geschikte scènes, tekens en items.
 3. Beschrijf de betekenis van de cel en leg uit hoe deze overeenkomt met de titel.
 4. Bewaar en verzend de opdracht. Zorg ervoor dat u het vervolgkeuzemenu gebruikt om het onder de toewijzingstitel op te slaan.


Lege Spinnenkaart - 6 Voorwaarden
Lege Spinnenkaart - 6 Voorwaarden

Voorbeeld

Pas dit storyboard aan

(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)


(Gebruik deze rubriek of maak uw eigen op Quick Rubric.)

Gebruik Deze Toewijzing met Mijn Studenten

(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)Scenario's van Verschillende Vocab-voorwaarden

Conflictverhalen
Conflictverhalen

Voorbeeld

Pas dit storyboard aan

(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)

Gebruik Deze Toewijzing met Mijn Studenten

(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
Door studenten meerdere voorbeelden van de inhoud van de woordenschat te laten geven, wordt de diepte van termen vergroot. In dit storyboard maken leerlingen twee of meer cellen met verschillende scenario's die een afbeelding van dezelfde term weergeven. Als je drie of meer woordenschattermen gebruikt, krijg je een heel goed begrip. Door studenten te vragen te kiezen welke ze willen, wordt eigendom met inhoud gecreëerd.

(Deze instructies zijn volledig aanpasbaar. Na het klikken op "Copy Assignment", wijzigt u de beschrijving van de opdracht in uw Dashboard.)


Studenten Instructies

Maak een storyboard met een t-diagram met drie kolommen. Er moeten twee cellen in elke kolom zijn die zes totale cellen vormen.


 1. Titel elke kolom met voorbeelden van conflicten waar u winkels voor wilt opslaan.
 2. Maak twee verschillende verhalen over elk conflict in de cellen. Gebruik een combinatie van geschikte scènes, personages en items.
 3. Bewaar en verzend de opdracht. Zorg ervoor dat u het vervolgkeuzemenu gebruikt om het onder de toewijzingstitel op te slaan.


3 Column T-Chart Template
3 Column T-Chart Template

Voorbeeld

Pas dit storyboard aan

(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)


(Gebruik deze rubriek of maak uw eigen op Quick Rubric.)

Gebruik Deze Toewijzing met Mijn Studenten

(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)Voorbeelden van Resultaten van Conflicten

Conflictuitkomsten
Conflictuitkomsten

Voorbeeld

Pas dit storyboard aan

(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)

Gebruik Deze Toewijzing met Mijn Studenten

(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
De meeste conflicten eindigen op drie verschillende manieren. Soms wanneer we conflicten hebben met mensen waar we om geven, lijken ze misschien heel zwaar en emotioneel uitputtend. Weten dat er op een gegeven moment een uitkomst zal zijn, kan het minder intimiderend doen lijken.


Win - Win Beide partijen zijn tevreden met de uitkomst van een conflict.
Winnen verliezen De ene partij krijgt de gewenste uitkomst, de andere niet.
Verlies - Verlies Beide partijen zijn niet tevreden met de uitkomst van het conflict.

Als leerlingen een visueel conflict creëren met de drie verschillende uitkomsten, kan een van de R's in de vier R's van conflictoplossing worden gemaakt (herkennen, respecteren, oplossen en reflecteren). Erkenning van een mogelijk conflict is van cruciaal belang voor het managen van dat conflict.

(Deze instructies zijn volledig aanpasbaar. Na het klikken op "Copy Assignment", wijzigt u de beschrijving van de opdracht in uw Dashboard.)


Studenten Instructies

Maak een raster om voorbeelden van een conflict en mogelijke uitkomsten weer te geven.


 1. Titel één kolom "Conflict" en één kolom "Resultaat". Geef ze voor elke rijtitel een label Win - Win, Win - Lose en Lose - Lose.
 2. Maak een afbeelding van een conflict in de conflictkolomcel en kopieer hetzelfde conflict naar de resterende cellen. Gebruik een combinatie van geschikte scènes, personages en items. Beschrijf in het kort wat er in de cel gebeurt.
 3. Maak in de resultatenkolom een ​​afbeelding van elke mogelijke uitkomst voor het conflict. Gebruik een combinatie van geschikte scènes, personages en items. Beschrijf in het kort waarom deze foto de uitkomst is.
 4. Bewaar en verzend de opdracht. Zorg ervoor dat u het vervolgkeuzemenu gebruikt om het onder de toewijzingstitel op te slaan.


2x3 Chart
2x3 Chart

Voorbeeld

Pas dit storyboard aan

(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)


(Gebruik deze rubriek of maak uw eigen op Quick Rubric.)

Gebruik Deze Toewijzing met Mijn Studenten

(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)Strategieën Voor Conflictoplossing

Conflictscenario
Conflictscenario

Voorbeeld

Pas dit storyboard aan

(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)

Gebruik Deze Toewijzing met Mijn Studenten

(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
Manieren om conflicten op te lossen

Persoon tot persoon

Denk aan de ander als persoon. Erkennen dat mensen onvolmaakt zijn, fouten maken en recht hebben op hun eigen mening, bouwt begrip op om redenen achter handelingen of gedragingen.


Luisteren om te begrijpen

Luister met de intentie om perspectief te begrijpen in plaats van te reageren.


Tijd om af te koelen

Als er emoties van beide partijen bij betrokken zijn, wordt soms de logica genegeerd, waardoor conflicten moeilijker te beheren zijn. Sommige scenario's vragen om een ​​tijd van geen communicatie of interactie om een ​​conflict effectief op te lossen.


Zoek een gemeenschappelijk belang

Het hebben van een overeenkomst met een persoon of personen waarmee je in conflict bent, vergroot respect en humaniseert ze.


Ga er nooit vanuit

Zonder het perspectief van anderen te begrijpen, kun je hun reacties of acties verkeerd interpreteren.


Ga verder

Hoewel het belangrijk is om conflicten aan te pakken en niet te negeren, is conflict mogelijk niet altijd opgelost of kan dit lang duren. Prioriteit geven aan je gedachten en energie in andere dingen en verdergaan met het conflict of scenario is misschien de enige optie.

(Deze instructies zijn volledig aanpasbaar. Na het klikken op "Copy Assignment", wijzigt u de beschrijving van de opdracht in uw Dashboard.)


Studenten Instructies

Voltooi een verhaal met een van de verschillende manieren om een ​​conflict op te lossen.


 1. Maak een kopie van de storyboardsjabloon die voor u is meegeleverd.
 2. Maak een foto van een conflictoplossing in de lege cel. Leg uit hoe het die resolutie bereikt in het onderstaande beschrijvingsvak.
 3. Bewaar en verzend de opdracht. Zorg ervoor dat u het vervolgkeuzemenu gebruikt om het onder de toewijzingstitel op te slaan.


Conflict Scenario Incomplete
Conflict Scenario Incomplete

Voorbeeld

Pas dit storyboard aan

(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)


(Gebruik deze rubriek of maak uw eigen op Quick Rubric.)

Gebruik Deze Toewijzing met Mijn Studenten

(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)De Vier R's van Conflictbeheersing

Vier R's van Conflictbeheersing
Vier R's van Conflictbeheersing

Voorbeeld

Pas dit storyboard aan

(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)

Gebruik Deze Toewijzing met Mijn Studenten

(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
Vier R's van conflictbeheersing

R Herken Voorzie wanneer er een opbouw is naar een mogelijk conflict
R Reageer met respect Uw reactie voorafgaand aan deze stap is van cruciaal belang als uw gewenste resultaat conflicten voorkomt of het probleem oplost.
R oplossen Als conflict onvermijdelijk is, volgt u enkele van de vorige stappen in het verhaal met de titel "Conflictoplossing":
 • Persoon tot persoon
 • Luisteren om te begrijpen
 • Tijd om af te koelen
 • Zoek een gemeenschappelijk belang
 • Ga er nooit vanuit
 • Ga verder
R reflecteren Denk nadien aan het conflict om manieren te vinden waarop het voorkomen had kunnen worden.

(Deze instructies zijn volledig aanpasbaar. Na het klikken op "Copy Assignment", wijzigt u de beschrijving van de opdracht in uw Dashboard.)


Studenten Instructies

Maak een 4-cell storyboard over de Four Rs of Conflict Management.


 1. Titel elke cel met een andere 'R' eerder besproken.
 2. Maak een afbeelding van elke eerder besproken methode voor het beheren van conflicten.
 3. Elke cel zou een samenhangend verhaal moeten zijn dat laat zien hoe een persoon een conflict van start tot finish zou kunnen managen met behulp van de vier R's managementmethode. Gebruik een combinatie van geschikte scènes, personages en items.
 4. Beschrijf hoe het beeld de betekenis van de titelmethode bereikt.
 5. Bewaar en verzend de opdracht. Zorg ervoor dat u het vervolgkeuzemenu gebruikt om het onder de toewijzingstitel op te slaan.


Blank Cell titel-Description
Blank Cell titel-Description

Voorbeeld

Pas dit storyboard aan

(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)


(Gebruik deze rubriek of maak uw eigen op Quick Rubric.)

Gebruik Deze Toewijzing met Mijn Studenten

(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)Leraar achtergrond

Conflictoplossing is een noodzakelijke vaardigheid voor mensen om zich te ontwikkelen om met de realiteit om te gaan. Conflicten worden op verschillende manieren ervaren en kunnen van verschillende factoren komen. Bijvoorbeeld, het sneeuwen van je auto voordat je gaat werken of je huis voorbereiden op een overstroming zijn allemaal afleveringen van conflicten met de natuur. Een bejaarde die worstelt met de nieuwste telefoon is een conflict met technologie. Conflicten met externe factoren komen vaak voor en zijn gemakkelijk te herkennen, maar niet alle conflicten zijn extern. Twijfel aan jezelf vóór een interview is niet interpersoonlijk - het is intrapersoonlijk . Intrapersoonlijke conflicten kunnen iemand motiveren om risico's te nemen of iemands potentieel te belemmeren.

Niet alle conflicten zijn negatief. Als er nooit een conflict was, zou er dan vooruitgang zijn? Als we allemaal sociale normen zouden accepteren, hoe zou dan iets kunnen veranderen? Daarom moeten we een conflict hebben. Conflicten zijn positief wanneer het correct wordt beheerd. Een negatieve reactie op een conflict kan beide kanten verder weg duwen of resulteren in een ongewenst resultaat. Om vooruit te komen, moeten we het conflict op de juiste manier aanpakken, anders krijgen we meer verliesgevende resultaten. Voorbeelden van conflicten en manieren om ze op te lossen, worden nader onderzocht in de onderstaande verhalen.


Essentiële vragen voor conflictbeheersing en oplossing

 1. Wat is conflict?
 2. Hoe lossen we conflicten op?
 3. Hoe kan conflict positief zijn?

Aanvullende lesideeën voor conflictbeheersing en oplossing

 1. Verbeter de uitkomst - maak een storyboard met drie cellen met een negatief resultaat van een conflict en vraag de leerlingen om het verhaal te kopiëren en te veranderen met een geslaagde conflictoplossing.
 2. Perspectief - maak een storyboard waarin iemand is opgebouwd met andere stressoren waardoor een conflict moeilijker op te lossen is, dit kan een groter begrip vormen voor het zien van mensen als persoon.
 3. Rotatie Stations - Laat studenten met hun eigen conflicten komen zonder enige oplossing. Stuur de leerlingen vervolgens door of wissel van computer met elkaar, zodat ze hun verhalen kunnen voltooien.

Maak een Storyboard 

(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)Hulp Share Storyboard That!

Op Zoek Naar Meer?

Controleer de rest van onze Leraar Gidsen en lesplannen!


Alle Teacher Gidsen en lesplannenEd Tech BlogBasisschoolMiddle School ELAHigh School ELAForeign LanguageSpeciale EDAmerikaanse Geschiedenis en MaatschappijleerWorld History

Onze Affiches op ZazzleOnze Lessen Over Teachers Pay Leerkrachten
https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/conflictbeheersing-en-oplossing
© 2019 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
Start My Free Trial
Ontdek Onze Artikelen en Voorbeelden

Probeer ook Onze Andere Sites!

Photos for Class - Zoeken naar School-Safe, Creative Commons Foto's! (Het Cites Zelfs voor u!)
Quick Rubric - gemakkelijk Zorg and Share goed uitziende Rubrieken!
Liever een andere taal?

•   (English) Conflict Management and Resolution   •   (Español) Manejo y Resolución de Conflictos   •   (Français) Gestion des Conflits et Résolution   •   (Deutsch) Konfliktmanagement und -lösung   •   (Italiana) Gestione e Risoluzione dei Conflitti   •   (Nederlands) Conflictbeheersing en Oplossing   •   (Português) Gestão de Conflitos e Resolução   •   (עברית) ניהול ופתרון סכסוכים   •   (العَرَبِيَّة) إدارة الصراع وحلها   •   (हिन्दी) संघर्ष प्रबंधन और संकल्प   •   (ру́сский язы́к) Управление и Разрешение Конфликтов   •   (Dansk) Konflikthåndtering og Løsning   •   (Svenska) Konflikthantering och Upplösning   •   (Suomi) Konfliktien Hallinta ja Ratkaisu   •   (Norsk) Konflikthåndtering og Oppløsning   •   (Türkçe) Çatışma Yönetimi ve Çözümü   •   (Polski) Zarządzanie Konfliktami i ich Rozwiązywanie   •   (Româna) Gestionarea și Rezolvarea Conflictelor   •   (Ceština) Řízení Konfliktů a Řešení   •   (Slovenský) Riadenie a Riešenie Konfliktov   •   (Magyar) Konfliktuskezelés és Megoldás   •   (Hrvatski) Upravljanje i Rješavanje Sukoba   •   (български) Управление и Разрешаване на Конфликти   •   (Lietuvos) Konfliktų Valdymas ir Sprendimas   •   (Slovenščina) Upravljanje Konfliktov in Reševanje   •   (Latvijas) Konfliktu Vadība un Izšķirtspēja   •   (eesti) Konfliktide Juhtimine ja Lahendamine