https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/het-oude-griekenland
Oude Griekenland Voor Kinderactiviteiten

Het oude Griekenland was een bloeiende beschaving die indrukwekkende vorderingen maakte op vele gebieden, zoals kunst, architectuur, techniek, geneeskunde, astronomie, wiskunde, filosofie en overheid. Veel van hun idealen vormden de basis van toekomstige beschavingen en hun invloed is nog steeds bij ons aanwezig. Deze lerarengids gebruikt het populaire acroniem DRUIVEN voor lesgeven over oude beschavingen en richt zich op de geografie, religie, prestaties, politiek, economie en sociale structuur van het oude Griekenland.


Studentenactiviteiten voor Het Oude Griekenland
Bekijk zeker al onze gidsen over de Oude Beschaving!


Met de activiteiten in dit lesplan laten de leerlingen zien wat ze hebben geleerd over het oude Griekenland. Ze zullen vertrouwd raken met de omgeving, hulpbronnen, technologieën, religie en cultuur van het oude Griekenland en in staat zijn om hun kennis schriftelijk en in illustraties te demonstreren.


Essentiële vragen voor het oude Griekenland

 1. Waar is het oude Griekenland en hoe beïnvloedde de geografie de ontwikkeling van zijn cultuur en technologie?
 2. Wat was de religie van het oude Griekenland en wat waren enkele kenmerken ervan?
 3. Wat waren enkele van de belangrijkste prestaties van het oude Griekenland op het gebied van kunst, architectuur, technologie, filosofie en wetenschap?
 4. Wat waren de verschillende regeringen van het oude Griekenland en wat waren enkele van hun kenmerken?
 5. Wat waren enkele belangrijke banen en belangrijke invloeden op de economie in het oude Griekenland?
 6. Wat was de sociale structuur in het oude Griekenland? Wat waren de rollen van mannen, vrouwen en kinderen? Hoe beïnvloedden tot slaaf gemaakte mensen de samenleving en economie?

DRUIVEN

G: Aardrijkskunde en natuurlijke hulpbronnen

Het oude Griekenland lag in Zuidoost-Europa langs de kust van de Middellandse Zee. Het vasteland van Griekenland is een schiereiland omgeven door water aan drie kanten met de Egeïsche, Adriatische, Ionische en Middellandse Zee. Griekenland heeft ook veel eilanden. Toegang tot de oceaan bood vissen, handel en reizen. Het klimaat kende hete zomers en milde winters. De grond kon moeilijk te bewerken zijn, omdat deze erg bergachtig en rotsachtig was. De oude Grieken verbouwden echter gewassen zoals olijven, druiven, kleine groenten, noten, honing en hielden ook vee zoals geiten en schapen. De Grieken breidden zich tijdens hun regeerperiode uit en veroverden gebieden in Italië, Frankrijk, Spanje, Turkije en Noord-Afrika.


R: Religie

De oude Grieken beoefenden polytheïsme , wat betekent dat ze in veel goden en godinnen geloofden. De eerste reeks goden waren de Titanen. Ze werden omvergeworpen door de Olympiërs onder leiding van Zeus. De Griekse mythologie vertelt de verhalen van de goden, godinnen en helden. Oude Grieken bouwden tempels voor de goden en eerden hen met festivals. De oude Grieken brachten offers aan de goden van schapen, geiten, varkens, runderen, vissen en vogels om hen te eren, te bedanken of iets van hen te vragen.


Goden en Godinnen

 • Zeus was de god van de lucht, bliksem en donder en was de heerser van alle goden op de berg Olympus.

 • Hera was koningin van de goden, echtgenote van Zeus en godin van liefde en huwelijk. Ze creëerde ook de pauw.

 • Ares was de zoon van Zeus en Hera en was de god van landbouw en oorlog.

 • Athena was de godin van wijsheid, beroepen, kunst en oorlog.

 • Hermes was de god van handel, rijkdom, geluk en reizen. Hij werd vaak afgebeeld met gevleugelde sandalen, een gevleugelde muts en een caduceus (staf).

 • Poseidon was de god van de zee, de broer van Zeus en de beschermheilige van de paarden. Poseidon's wapen was zijn krachtige drietand.

 • Aphrodite was de godin van liefde, familie, overwinning en schoonheid.

 • Apollo was de god van muziek, poëzie en boogschieten.

 • Artemis was de tweelingzus van Apollo en was de godin van de jacht, het boogschieten en de dieren. Haar symbolen waren de maan, slang en boog.

 • Demeter was de godin van de landbouw en van de seizoenen en zus van Zeus.

 • Hephaestus was de smid van de goden en de god van het vuur.

 • Dionysus was de god van wijn, theater en festiviteiten. Hij was de jongste van de belangrijkste goden en de enige die door een sterveling werd geboren.

 • Hades was een broer van Zeus en de god van de dood en de onderwereld. Hij werd vaak afgebeeld met een driekoppige waakhond Cerberus, de "hond van Hades" die verhinderde dat de doden de onderwereld verlieten.

Bekijk zeker ook onze andere bronnen over Griekse mythologie!

A: Prestaties

De oude Grieken hebben veel grote bijdragen geleverd. Hier zijn enkele van hun prestaties:

Kunst

Oude Grieken creëerden levensechte sculpturen, schilderijen en aardewerk. Een beroemde beeldhouwer genaamd Phidias sneed een enorm marmeren beeld van Athena dat in het Parthenon stond.


architectuur

De oude Grieken perfectioneerden verschillende kolomtypes die in hun gebouwen werden gebruikt en die een groot gewicht konden weerstaan. Deze kolommen zijn nog steeds in gebruik. De Dorische zuil heeft een eenvoudige kapiteel (boven), de Ionische heeft boekrollen op de kapiteel en de Korinthische heeft de meest uitgebreide kapiteel met daarop bladeren en kleine boekrollen. Het oude Griekenland geavanceerde technische en architecturale ontwerpen en bouwde grote, uitgebreide tempels en gebouwen. Een beroemd voorbeeld van hun architectuur is het enorme Parthenon op de Akropolis in Athene.


Theater

De oude Grieken blonk uit in theater en schreef en speelde toneelstukken van tragedie en komedie. Atheners woonden het Theater van Dionysus bij dat plaats bood aan duizenden mensen!


uitvindingen

De oude Grieken vonden veel dingen uit zoals: een watermolen, een wekker, centrale verwarming, een kraan en de schroef van Archimedes.


Schrijven en filosofie

De oude Grieken hielden ervan om na te denken over en te debatteren over de zin van het leven, gerechtigheid en waarheid. Ze noemden deze "filosofie" wat "de liefde voor wijsheid" betekent. Socrates , Plato en Aristoteles waren beroemde filosofen en leraren.


Democratie

Griekenland wordt gecrediteerd met het creëren van de eerste directe democratie, wat betekent dat burgers over alle wetten hebben gestemd. De regering bestond uit drie delen: de vergadering, de raad en de rechtbanken.


Wiskunde, astronomie, biologie en geneeskunde

De oude Grieken maakten enorme vorderingen op het gebied van wiskunde, astronomie, biologie en geneeskunde. Hippocrates was een beroemde arts die de geneeskunde vestigde als een wetenschap op basis van observatie en het vastleggen van casussen.


Olympische Spelen

De Grieken hechtten veel waarde aan een sterk, gezond lichaam en hielden van sporten. De Olympische Spelen begonnen in Griekenland in 776 vGT en werden bijna 12 eeuwen lang om de vier jaar gehouden in Olympia! Games inbegrepen: hardlopen, verspringen, kogelstoten, speerwerpen, boksen en paardensport.


P: Politiek

Het oude Griekenland bestond uit stadstaten die werden geregeerd door verschillende regeringen in verschillende tijdsperioden, zoals een monarchie, oligarchie en democratie. Griekenland wordt gecrediteerd met het creëren van de eerste directe democratie, wat betekent dat burgers over alle wetten hebben gestemd. De regering bestond uit drie delen: de vergadering, de raad en de rechtbanken.


Monarchie

Griekse stadstaten werden geregeerd door een koning, of monarch, van ongeveer 2000-800 BCE. In een monarchie heeft de koning alle macht. Koningen kregen advies van een raad van rijke landeigenaren die aristocraten werden genoemd. Aristocraten wierpen uiteindelijk hun koningen in de meeste stadstaten omver in 800 vGT om een oligarchie te vormen.


Oligarchie

Tegen 800 vGT werden veel stadstaten geregeerd door oligarchen waar de macht in handen is van een paar mensen die rijkdom hadden geërfd. Ze maakten wetten die hen ten goede kwamen. De rijken werden rijker en de armen armer. Uiteindelijk werden de oligarchen omvergeworpen door politieke leiders die de steun van de armen en de steun van het leger hadden.


Tirannie

Een tiran is een persoon die de macht grijpt. Halverwege de 600s vGT wilden mensen verandering van de oligarchen en wendden zich tot mensen die hen konden omverwerpen. De regering werd echter met geweld veranderd en tirannen behielden hun macht met geweld.


Democratie

Rond 500 vGT creëerden de Atheners een democratie die "heerschappij door het volk" betekent. Athene had een directe democratie, wat betekent dat elke burger over elke kwestie stemde. Ze hadden een vergadering om wetten te maken. Elke vrije man kon spreken en stemmen. Ze hadden ook een raad van 500 en een rechtbanksysteem.


E: Economie

landbouw

Het oude Griekenland was erg bergachtig en dus moeilijk te bewerken. In het oude Griekenland werkte echter meer dan de helft van de bevolking in de landbouw. Het belangrijkste vee was geiten, hoewel er ook schapen, koeien, varkens en kippen werden gehouden. Boeren verbouwden olijfbomen als hoofdgewas. Olijfbomen leverden hout voor het bouwen van huizen en schepen, olijfolie voor lampen, voedsel en medicijnen, olijfbladeren voor kronen en decoraties, en natuurlijk olijven om te eten. Olijftakken werden in het oude Griekenland gebruikt als symbolen van overwinning, vrede en welvaart. Boeren produceerden ook wijnstokken voor voedsel en wijn. Wijnstokken werden geplant in uniforme rijen. Tussen de wijnstokken verbouwden boeren misschien maïs, kleine groenten en fruit. De Grieken waren ook beroemd om hun honing die als zoetstof werd gebruikt en in de oudheid werd verhandeld.


Vissen, duiken en zeilen

Omdat ze zich aan de Middellandse Zee, de Egeïsche, de Ionische en de Adriatische Zee bevonden, waren de oude Grieken ook ervaren zeilers, vissers en duikers. Zeesponzen, mosselen en oesters (voor hun parels) werden verzameld door duikers terwijl vissers vis vingen zoals tonijn, zeebaars, zwaardvis, paling en sprot.


Schepen die triremen worden genoemd, wat "drie-roeier" betekent, werden naast de oude Grieken door de Feniciërs en Romeinen gebruikt. Roeiers kregen één drachme per dag voor hun arbeid.


Handelaren en handelaren

Veel oude Griekse stadstaten zoals Athene vertrouwden op handel om in hun behoeften te voorzien. Ze zouden artikelen zoals wijn, olijven, honing, metaalwerk en aardewerk ruilen met Egypte, Spanje en Italië voor goederen zoals hout, graan, papyrus, linnen en tot slaaf gemaakte mensen. Kooplieden, boeren en ambachtslieden zouden hun goederen in de agora verkopen.

Maritiem koopman zijn kan een gevaarlijke onderneming zijn, aangezien piraterij aan de orde van de dag was en het risico dat piraten je schip zouden veroveren en je koopwaar zouden stelen een constante bedreiging vormde. Piraten konden niet alleen je koopwaar stelen, maar zouden ook de mensen van veroverde schepen tot slaaf maken en ze met winst verkopen.


Arbeid van tot slaaf gemaakte mensen

De ongelukkige realiteit is dat het oude Griekenland bloeide op de ruggen van tot slaaf gemaakte mensen. Ze waren een integraal onderdeel van de economie en de samenleving. Mensen uit veroverde landen werden vaak tot slaaf gemaakt en gedwongen te werken. Hun leven was hard en ze hadden geen rechten. Ze werden gedwongen om in elk aspect van de samenleving te werken: thuis koken, schoonmaken, voor kinderen zorgen, het huis bewaken, werken op boerderijen, in fabrieken en mijnen, aan technische en bouwprojecten. In sommige stadstaten was de helft van de bevolking tot slaaf gemaakt.


ambachtslieden

Ambachtslieden in het oude Griekenland waren schilders, beeldhouwers, schoenmakers, timmerlieden, scheepsbouwers, smeden, muntgraveurs, metaalbewerkers, steenhouwers, pottenbakkers en makers van muziekinstrumenten.


Munteenheid

Oude Grieken zoals de Atheners gebruikten munten van goud, zilver en brons als geld. De zilveren drachme was een van 's werelds vroegste munten. Spartanen gebruikten ijzeren staven als hun valuta.


S: Sociaal leven

Hiërarchie

Het oude Griekenland had een strikte sociale hiërarchie. Alleen vrije mannen konden burgers zijn en aan de regering deelnemen. Politici werden beschouwd als de hoogste sociale status, gevolgd door soldaten en andere mannelijke burgers, en vervolgens mannelijke kinderen. Mannelijke kinderen werden klaargestoomd om het beroep van hun vader over te nemen. Ze werden opgeleid en leerden ook vechten omdat militaire dienst verplicht was. De rol van de vrouw was in het huis koken, schoonmaken en voor de kinderen zorgen. Vrouwen werden niet als staatsburgers beschouwd en hadden weinig rechten. Ze mochten geen eigendom bezitten en in veel gevallen zelfs het huis niet verlaten, tenzij vergezeld door een man. Huwelijken werden vaak gearrangeerd en van vrouwen werd verwacht dat ze kinderen, met name mannelijke erfgenamen, voor hun echtgenoten zouden zorgen. Vrouwelijke kinderen werden lager behandeld dan hun mannelijke broers en zussen en leerden de rol van hun moeder te volgen. Buitenlanders, of zij die niet in de stadstaat zijn geboren, hadden ook weinig rechten. Ze werden niet als burgers beschouwd en hadden dus geen inspraak in de regering. Tot slaaf gemaakte mensen hadden, zoals eerder vermeld, geen rechten en leidden een hard en moeilijk leven in de opwelling van hun meesters.


Kleding

Oude Griekse kleding bestond meestal uit een lang stuk stof dat om het lichaam was gedrapeerd. Mannen waren meestal wit, terwijl vrouwen een reeks kleuren en patronen hadden. Ze droegen ook leren sandalen.


Dagelijks leven

Grieken gebruikten de arbeid van tot slaaf gemaakte mensen om in hun luxe leven van vrije tijd te voorzien. Omdat vrouwen thuis een rol speelden en slaven zorgden voor de boerderijen en andere arbeid, brachten mannelijke burgers hun dagen door op de agora , een bruisende open marktplaats voor winkelen, gezelligheid en politieke en filosofische debatten. De oude Grieken gingen ook graag naar het theater waar levendige toneelstukken van tragedie of komedie werden opgevoerd. Theaters konden tienduizend mensen herbergen!


Athene vs. Sparta (Een verhaal van twee stadstaten)

Athene en Sparta waren twee machtige stadstaten in het oude Griekenland, maar veel van hun samenleving en tradities verschilden enorm in hun economieën, regering en cultuur. Ze waren bittere rivalen en waren vaak in oorlog en ontwikkelden verrassend verschillende filosofieën over leven, werk en bestuur. Hier zijn enkele van de belangrijkste verschillen:


Athene Sparta
Regering Rond 500 vGT werd Athene een democratie waar alle vrije mannen ouder dan 18 jaar burgers mochten zijn en deel mochten nemen aan de regering, over kwesties mochten debatteren en wetten mochten maken. Sparta werd geregeerd door een oligarchie, een regering die in handen is van een paar rijke en machtige mensen. Hun heersers werden de Raad van Oudsten genoemd en bestond uit twee koningen en 28 mannen. Ze hadden ook een vergadering van mannelijke burgers, maar ze hadden weinig macht.
Economie Omdat het land in Athene niet vruchtbaar genoeg was voor extensieve landbouw, vertrouwden de Atheners op handel om in hun behoeften te voorzien. Ze zouden hun olijfolie, vijgen, honing, kaas, parfum en aardewerk ruilen voor goederen zoals hout uit Italië en graan, papyrus en slaven uit Egypte. Ze gebruikten munten van goud, zilver en brons voor geld. Sparta produceerde zelf niet genoeg voedsel voor zijn mensen en ontmoedigde de handel, dus vertrouwde in plaats daarvan op het veroveren van andere landen om zijn burgers van voldoende landbouwgoederen en -diensten te voorzien. Ze dwongen de mensen van hun veroverde landen om hun hun oogsten te geven en ook goederen te produceren zoals schoenen, kleding, ijzeren werktuigen, wapens en aardewerk. Ze gebruikten zware ijzeren staven als geld.
Opleiding Atheners geloofden sterk in een rigoureuze training van lichaam en geest. Ze voedden jongens op tot burgers door hen vanaf jonge leeftijd op strikte scholen op te leiden met lezen, schrijven, rekenen en muziek, maar ook met worstelen en gymnastiek. Jonge mannen vervolgden hun studies in militaire training of spreken in het openbaar en politiek. Meisjes leerden niet lezen of schrijven, maar leerden koken, schoonmaken en weven. Spartanen waren een streng en oorlogszuchtig volk. De moderne definitie van het woord spartaans is "de onverschilligheid tonen voor comfort of luxe die traditioneel wordt geassocieerd met het oude Sparta." Ze geloofden in discipline en kracht en dachten dat het hoogste doel was om de stadstaat te beschermen. Terwijl jongens leerden lezen en schrijven, vonden ze die vaardigheden niet belangrijk. De belangrijkste vaardigheid was om te leren vechten. Zelfs meisjes kregen een militaire training. Jongens werd geleerd pijn te lijden zonder te klagen. Om een volwaardig burger te worden, moesten ze een Spartaanse soldaat worden door een moeilijke test van fitness, militaire en leiderschapsvaardigheden te doorstaan.
Vrouwen Vrouwen werden niet gelijkgesteld aan mannen en hadden veel minder rechten. Ze konden in de meeste gevallen niet deelnemen aan de regering, geen eigendom bezitten of zelfs hun eigen huwelijk kiezen. Het was hun taak om voor het huis en de kinderen te zorgen. Van vrouwen in Sparta werd verwacht dat ze sterk, gezond en in staat waren om te vechten. Ze moesten ook zorgen voor het bezit en de zaken van hun man als de mannen in oorlog waren. Hierdoor hadden Spartaanse vrouwen meer rechten dan in andere Griekse stadstaten van die tijd. Ze konden eigendommen bezitten, in het openbaar met mannen spreken en hertrouwen.
Tot slaaf gemaakte mensen Tot slaaf gemaakte mensen hadden een hard leven en geen rechten, ze voerden veel belangrijke banen uit in heel Athene, zoals werken op boerderijen, fabrieken, mijnen, thuis en bijles geven aan kinderen. Spartanen maakten de mensen tot slaaf van de landen die ze veroverden. Ze noemden hen heloten en ze werden heel hard behandeld om de controle te behouden. Tot slaaf gemaakte mensen werden zelfs massaal vermoord om opstanden te intimideren en te voorkomen.


Ga voor meer informatie over het oude Griekenland en andere onderwerpen op het gebied van sociale studies op de middelbare school naar Savvas en TCi.


Vind meer lesplannen en activiteiten zoals deze in onze categorie Sociale Studies!
Bekijk Alle Bronnen Voor Docenten
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/het-oude-griekenland
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office