https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/het-oude-griekenland/druiven-grafiek

Overzicht van Activiteiten


In deze activiteit zullen studenten wat ze hebben geleerd over het oude Griekenland opsplitsen in een GRAPES-kaart. Er zijn veel verschillende acroniemen die nuttig kunnen zijn bij het analyseren van oude beschavingen en deze wordt veel gebruikt. Leraren mogen echter alles gebruiken wat ze willen en kunnen de titels eenvoudig wijzigen.


G: Aardrijkskunde

 1. Waar lag het oude Griekenland?
 2. Welke fysieke kenmerken had het?
 3. Hoe was het klimaat?
 4. Welke natuurlijke hulpbronnen waren er?
 5. Hoe beïnvloedt de locatie of omgeving de ontwikkeling van de oude Griekse beschaving? (Hoe beïnvloedt waar ze wonen hoe ze leven?)

R: Religie

 1. Wat voor soort religie beoefenden de oude Grieken?
 2. Wie waren de religieuze leiders?
 3. Wie waren hun god (en) / godin (en)?
 4. Hoe aanbaden mensen?
 5. Waren er unieke begrafenispraktijken of opvattingen over het hiernamaals?

A: Prestaties

Wat waren enkele belangrijke uitvindingen of bijdragen van het oude Griekenland op het gebied van:

 1. Kunst
 2. Architectuur
 3. Drama
 4. Uitvindingen
 5. Sciences
 6. Spreken en schrijven

P: Politiek

 1. Welk type regering had het oude Griekenland?
 2. Wie waren de leiders?
 3. Hoe zijn beslissingen genomen?
 4. Welke rol speelden mensen in de overheid?
 5. Wat was de structuur van de regering?

E: Economie

 1. Wat waren de natuurlijke hulpbronnen van het oude Griekenland? Wat hebben ze gemaakt en gegroeid?
 2. Met wie handelde het oude Griekenland? Wat waren hun in- en uitvoer?
 3. Welke banen waren beschikbaar?
 4. Welk type valuta hebben ze gebruikt?

S: Maatschappij

 1. Wat waren de sociale klassen van het oude Griekenland?
 2. Wat waren de rollen van mannen, vrouwen en kinderen?
 3. Welke groepen hadden rechten en welke rechten hebben ze?
 4. Welke groepen hadden geen rechten?
 5. Hoe zag het dagelijkse leven van mensen eruit?

Het gebruik van een DRUIVEN-grafiek om informatie over oude beschavingen te ordenen is een handig hulpmiddel om de analyse door studenten van de kenmerken en bijdragen van een samenleving te verbeteren. Door verder te gaan en visuals op te nemen, kunnen studenten de details van elke categorie beter onthouden.

Bij het leren over oude beschavingen hebben studenten mogelijk leraren nodig om een verscheidenheid aan bronnen te bieden. Het gebruik van diverse bronnen zoals primaire bronnen, video's, liedjes, lezingen uit schoolboeken, encyclopedieën en literatuur kan nuttig zijn voor studenten om een nauwkeurig en volledig beeld van de tijdsperiode te krijgen. Studenten kunnen grafische organisatoren gebruiken om tijdens het leren aantekeningen te maken over de verschillende categorieën.


Studenten kunnen samenwerken!

Docenten kunnen wensen dat studenten samenwerken aan deze les, wat mogelijk is met de functie Storyboard That 's Real Time Collaboration! Met Real Time Collaboration kunnen leerlingen tegelijkertijd aan hetzelfde storyboard werken, wat perfect is voor deze les! Zoals docenten weten, stelt het samenwerken aan opdrachten studenten in staat om op een dieper niveau te denken en tegelijkertijd hun communicatieve en probleemoplossende vaardigheden te vergroten. Samenwerking kan ook helpen de tijd te verkorten die nodig is om een storyboard te voltooien. Hoewel er geen vaste limiet is voor het aantal gebruikers dat tegelijk aan een storyboard kan werken, raden we vijf of minder gebruikers aan voor optimale prestaties. Al onze opdrachten zijn standaard individueel. Om deze les collaboratief te maken, moeten docenten samenwerking voor de opdracht inschakelen op het tabblad "Toewijzing Bewerken".


DRUIVEN grafiek

Studenten zullen dan een GRAPES-diagram maken met behulp van de sjabloon in Storyboard That en illustraties en beschrijvingen maken om te demonstreren wat ze hebben geleerd.

Let op: voor andere activiteiten worden spinkaarten gebruikt om elke categorie uit te breiden.Template en Class Instructions

(Deze instructies kunnen volledig worden aangepast. Nadat u op "Activiteit kopiëren" hebt geklikt, werkt u de instructies bij op het tabblad Bewerken van de opdracht.)Opleveringsdatum:

Doel: Maak een grafiek die de verschillende aspecten van het oude Griekenland beschrijft: geografie, religie, prestaties, politiek, economie en sociale structuur.

Instructies voor studenten:

 1. Klik op "Opdracht starten".
 2. Schrijf een beschrijving van 1-3 zinnen van elke cel.
 3. Maak een illustratie die elke categorie vertegenwoordigt met behulp van geschikte scènes, personages en items. Typ 'Griekenland' in de zoekbalk om afbeeldingen te vinden die betrekking hebben op het oude Griekenland.
 4. Sla op en sluit af als je klaar bent.

Vereisten: Minimaal 4-6 cellen die verschillende aspecten van het oude Griekenland laten zien. Passende scènes om elke categorie te illustreren. Beschrijving van 1-3 zinnen voor elke cel om uw begrip aan te tonen.

Lesplan Reference


Rubriek

(U kunt ook uw eigen maken op Quick Rubric.)

Meer Storyboard That Activities

Het Oude Griekenland
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/het-oude-griekenland/druiven-grafiek
© 2022 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.