https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/het-oude-rome
Lesplannen Oud Rome

Het oude Rome was een koninkrijk, toen een republiek en uiteindelijk een rijk dat duurde van 753 v.Chr. tot ongeveer 476 n.Chr., meer dan duizend jaar! Hoewel hun indrukwekkende ideeën en innovaties op het gebied van kunst, architectuur, techniek en politiek tweeduizend jaar geleden waren, is hun nalatenschap overal om ons heen zichtbaar en beïnvloedt het ons nog steeds. Deze activiteiten gebruiken het populaire DRUIVEN-acroniem voor lesgeven over oude beschavingen en richten zich op de geografie, religie, prestaties, politiek, economie en sociale structuur van het oude Rome.


Studentenactiviteiten voor Het Oude Rome
Bekijk zeker al onze gidsen over de Oude Beschaving!


Met de activiteiten in dit lesplan laten de leerlingen zien wat ze hebben geleerd over het oude Rome. Ze zullen vertrouwd raken met hun omgeving, hulpbronnen, technologieën, religie en cultuur.


Essentiële vragen voor het oude Rome

 1. Waar is het oude Rome en hoe beïnvloedde zijn geografie de ontwikkeling van zijn cultuur en technologie?
 2. Wat was de religie van het oude Rome en wat waren enkele kenmerken ervan?
 3. Wat waren enkele van de belangrijkste prestaties van het oude Rome op het gebied van kunst, architectuur, technologie en schrijven?
 4. Wat waren de verschillende regeringen van het oude Rome en wat waren enkele van hun kenmerken?
 5. Wat waren enkele belangrijke banen en belangrijke invloeden op de economie in het oude Rome?
 6. Wat was de sociale structuur in het oude Rome? Wat waren de rollen van mannen, vrouwen en kinderen? Hoe beïnvloedden tot slaaf gemaakte mensen de samenleving en economie?

Geschiedenis van het oude Rome

Het oude Rome was een fascinerende beschaving die ons vandaag de dag nog steeds beïnvloedt. Hun vorderingen op het gebied van kunst, architectuur, techniek, recht en overheid, en zelfs hun taal, Latijn, hebben allemaal invloed gehad op de moderne samenleving. Bij het bestuderen van de beschaving van het oude Rome is het nuttig voor studenten om hun feiten te ordenen met behulp van het acroniem GRAPES (geografie, religie, kunst en prestaties, politiek, economie en sociale structuur). Dit is een effectieve manier voor studenten om de belangrijkste kenmerken van deze oude samenleving van tweeduizend jaar geleden te categoriseren en te analyseren.

Het oude Rome begon op een schiereiland in Zuid-Europa dat zich uitstrekt tot in de Middellandse Zee. Dit schiereiland is nu het huidige Italië. Het werd gesticht in 753 vGT toen verschillende boerengemeenschappen in de zeven heuvels langs de rivier de Tiber zich verenigden onder zijn eerste heerser, Romulus. Volgens de legende werden Romulus en zijn tweelingbroer Remus opgevoed door een wolvin!

Het oude Rome is typisch verdeeld in drie perioden: de periode van koningen (625-510 v.Chr.), De periode van de Romeinse Republiek (510-31 v.Chr.) En de periode van het Romeinse rijk of keizerlijk Rome (31 v.Chr. - 476 n.Chr. ). Het oude Rome evolueerde voortdurend en breidde zich voortdurend uit. Op zijn hoogtepunt in 117 GT omvatte het Romeinse Rijk een groot deel van Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

G: Aardrijkskunde

Rome werd gesticht langs de oevers van de rivier de Tiber, die zoet water leverde om te drinken, te baden, gewassen te drenken en te vissen, evenals transport. Rome lag ook aan de Middellandse Zee, waardoor er gemakkelijk toegang was tot handel, reizen en vissen. Het mediterrane klimaat kende warme zomers en zachte winters. De grond langs hellingen was vruchtbaar voor landbouw en veeteelt. De oude Romeinen ontgonnen in hun rijk ook ijzer, koper, tin, lood, goud en zilver. Het Apennijnengebergte langs het schiereiland van Italië en de Alpen in het noorden vormden een natuurlijke beschermende barrière voor Rome tegen mogelijke vijanden.

R: Religie

De oude Romeinen beoefenden polytheïsme, wat betekent dat ze in vele goden en godinnen geloofden die verantwoordelijk waren voor verschillende aspecten van de natuurlijke wereld en hun leven. Hun overtuigingen waren afgeleid van de oude Grieken, maar de namen van de goden en godinnen werden veranderd van Grieks in Latijn, de taal van het oude Rome. Hier zijn enkele voorbeelden van hun belangrijkste goden:

 • Jupiter kwam van de Griekse god Zeus. Hij was de koning van de goden en de god van donder en verlichting. Hij was de beschermgod van Rome.
 • Juno kwam van de Griekse godin Hera. Ze was de vrouw van Jupiter, koningin van de goden, en werd beschouwd als de beschermer van Rome.
 • Mars kwam van de Griekse god Ares. Hij was de zoon van Jupiter en Juno en was de god van landbouw en oorlog.
 • Minerva kwam van de Griekse godin Athena. Ze was de godin van wijsheid, beroepen, kunst en oorlog.
 • Mercurius kwam van de Griekse god Hermes. Hij was de god van handel, rijkdom, geluk en reizen. Hij werd vaak afgebeeld met gevleugelde sandalen, een gevleugelde pet en een caduceus (staf) bij zich.
 • Neptunus kwam van de Griekse god Poseidon. Hij was de god van de zee, de broer van Jupiter en de beschermheer van paarden. Het wapen van Neptunus was zijn krachtige drietand.
 • Venus kwam van de Griekse godin Aphrodite. Ze was de godin van liefde, familie, overwinning en schoonheid.
 • Apollo kwam van de Griekse god Apollo. Hij was de god van muziek, poëzie en boogschieten.
 • Diana , Apollo's tweelingzus, kwam van de Griekse godin Artemis. Diana was de godin van de jacht, boogschieten en dieren. Haar symbolen waren de maan, slang en boog.
 • Ceres kwam van de Griekse godin Demeter. Ze was de godin van de landbouw en van de seizoenen. Het woord ontbijtgranen komt van Ceres.
 • Vulcanus kwam van de Griekse god Hephaestus. Hij was de smid van de goden en de god van het vuur. Het woord vulkaan komt van de naam Vulcan.
 • Bacchus kwam van de Griekse god Dionysus. Hij was de god van wijn, theater en festiviteiten. Hij was de jongste van de belangrijkste goden en de enige geboren uit een sterveling.

A: Prestaties

Oude Romeinen leverden grote bijdragen in kunst, architectuur, techniek en technologie. Ze creëerden levensechte sculpturen, gebruikten beton in massieve constructies zoals het Colosseum en bouwden stevige wegen en aquaducten door hun rijk. Ze blonken uit in het schrijven van poëzie, toneelstukken, en creëerden ook complexe rechtsstelsels en enkele van de eerste representatieve regeringen.

 • Kunst: de oude Romeinen werden beïnvloed door aardewerk, schilderkunst en beeldhouwkunst uit het oude Griekenland. Rijke Romeinen verzamelden kunst en toonden die in hun huizen. Sculpturen, schilderijen en reliëfsnijwerk sierden ook openbare gebouwen en tempels. Veel sculpturen waren levensechte reproducties van goden, godinnen, generaals of staatslieden.

 • Architectuur: de oude Romeinen ontwikkelden architectuur die ze uit het oude Griekenland hadden geleerd en perfectioneerden ontwerpen zoals de boog, gewelven en koepels, die veel meer gewicht konden weerstaan. Enkele van hun grootste architectonische prestaties zijn onder andere het Colosseum, Pantheon, Circus Maximus en de Boog van Constantijn.

 • Uitvindingen: de oude Romeinen bouwden een uitgebreid wegennetwerk, waarvan er vele nog steeds bestaan. Ze strekten zich uit over het hele rijk en maakten reizen en handel efficiënter. Ze vonden aquaducten uit om zoet water van de bergen naar de steden te vervoeren. Ze gebruikten cement en beton in veel van hun constructies, die tweeduizend jaar bestaan! Onder Julius Caesar creëerden ze de Juliaanse kalender, die ook nog steeds in gebruik is.

 • Spreken en schrijven: de oude Romeinen spraken Latijn. Ze schreven op wastabletten, dunne bladeren van hout, papyrus of perkament. Ze waardeerden mondelinge verhalen en toespraken die oratoria worden genoemd . Cicero (106-43 vGT) stond bekend als een van de grootste filosofen en redenaars van het oude Rome. Virgil (70BC-19 BC) was een geprezen, beroemde dichter die de Aeneis schreef.

 • Rechtsstaat: de oude Romeinen geloofden in theorie dat de wet op alle burgers van toepassing zou moeten zijn. Al in 451 vGT schreven de oude Romeinen hun wetten op, zodat alle burgers ze konden zien. The Twelve Tables was een reeks wetten die op 12 bronzen tabletten waren uitgehouwen. Het doel was dat alle burgers gelijk zouden worden behandeld en dat mensen die de wet overtreden, voor veroordeling door een jury zouden worden berecht. Toch, in de dagen van het rijk, "was alles wat de keizer behaagt de wet" en de armen werden over het algemeen met veel zwaardere straffen geconfronteerd dan de rijken.

P: Politiek

De regering van Rome was eerst een koninkrijk en later een republiek, verdeeld in drie takken: Assemblies, Senaat en Magistrates. De twee hoogste magistraten waren de consuls. Elke tak had zijn eigen bevoegdheden en kon elkaar “controleren en balanceren”.

 • Alle gratis volwassen mannelijke burgers konden deelnemen aan vergaderingen , hoewel de stemmen van de rijken gewoonlijk meer telden dan die van de armen. De vergaderingen kozen magistraten en namen wetten aan. Dit was een vorm van directe democratie. De macht van vergaderingen werd gecontroleerd door de bevoegdheden van de Senaat en de Magistraten.

 • De senaat waren de rijkste en meest bekende oudere Romeinse mannen, vaak voormalige magistraten. Senatoren werden gekozen door een ambtenaar genaamd de censor. Ze hielpen bij het aannemen van wetten en controleerden het buitenlands beleid en overheidsgeld.

 • Magistraten werden gekozen en verhuisden vaak van lagere naar hogere ambten. De quaestoren hielden het publiek geld bij; Aediles hadden de leiding over festivals en gebouwen; Tribunes van de Plebs beschermden Plebeians en konden de wetten en acties van anderen veto uitspreken; Praetors oordeelden over zaken, leidden legers en waren leiders in het regeren; De twee hoogste magistraten werden consuls genoemd en het was hun taak om de staat en het leger te leiden en op te treden als de hoogste rechters.

Na 450 jaar als republiek werd Rome een rijk geregeerd door een keizer die met veel meer gezag regeerde. De Senaat en representatieve regeringen kregen uiteindelijk veel minder macht. De keizerlijke periode duurde tot 476 n.Chr. Toen het westelijke Romeinse rijk viel en 1453 n.Chr. Toen het Romeinse rijk van Pasen (of het Byzantijnse rijk) viel.

E: Economie

De economie van Rome was voornamelijk agrarisch met rijke Romeinen die grote boerderijen bezaten. Deze boerderijen werden bewerkt door arme Romeinen of tot slaaf gemaakte mensen. De robuuste economie omvatte ook ambachtslieden en ambachtslieden, kooplieden en handelaars, politici en soldaten. Tot slaaf gemaakte mensen vormden een belangrijk onderdeel van de economie van Rome en werkten door het hele rijk in verschillende banen, zowel handarbeid als geschoold.

 • Landbouw: Het milde klimaat in Rome leende zich uitstekend voor landbouw. Er werden gewassen als graan, druiven, olijven en citrusvruchten verbouwd. Boeren fokten ook vee, zoals schapen en geiten. Overtollige gewassen en vlees werden verkocht en verhandeld. Pachterboeren bewerkten het land ook, maar oogstten niet zoveel voordelen als ze hun land huurden van rijke landheren.

 • Ambachtslieden: Ambachtslieden voorzagen de oude Romeinen van gespecialiseerde goederen. Het waren bouwlieden, timmerlieden, leerbewerkers, schoenmakers, glasblazers, beeldhouwers, marmerbewerkers, schilders, goudsmeden, pottenbakkers en meer. Ambachtslieden waren zeer bekwaam en creëerden goederen die in de hele antieke wereld werden verhandeld en gewild.

 • Politici: Romeinse burgers van 25 jaar of ouder, met militaire en bestuurlijke ervaring, kunnen senator of magistraat worden. Vaak hadden ze een bepaalde hoeveelheid land, rijkdom of roem nodig om een zetel in de regering te bemachtigen. Deze posities bezaten veel aanzien en velen leefden een uitbundige levensstijl.

 • Soldaten: Romeinse soldaten werden betaald en soldaat zijn was een gerespecteerd beroep dat tot machtsposities kon leiden. De legers van Rome vormden een belangrijk onderdeel van de economie toen ze de gebieden van Rome uitbreidden en handelsroutes beschermden. Soldaten hadden ook veel voedsel en metalen nodig voor bepantsering en wapens.

 • Kooplieden en handelaars: Maritieme (zee) handelaren verkochten overtollige gewassen van olijfolie, wijn, aardewerk en papyrus aan plaatsen als Griekenland, Spanje, Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Azië. In ruil daarvoor kochten ze andere items om terug naar Rome te importeren, zoals rundvlees, maïs, glaswerk, ijzer, lood, leer, marmer, zijde, zilver, specerijen en hout.

S: sociale structuur

Rome was een zeer verdeelde samenleving met rijke landeigenaren die de meeste macht in handen hadden. Patriciërs waren de rijke edelen en Plebejers waren de meerderheid die tot de arbeidersklasse behoorden. Beide groepen hadden echter het staatsburgerschap en hadden daarom een stem in de regering, in tegenstelling tot tot slaaf gemaakte mensen en vrouwen.

Voorouders van de familie waren uiterst belangrijk en daarom was het bijna onmogelijk om een hogere sociale status te krijgen als je een plebejer was. Het was een patriarchale samenleving, wat betekent dat het werd geleid door mannen. Het woord "patriarchaal" komt zelfs uit het Latijn. Het hoofd van het huishouden was de vader of de oudste nog levende man en werd de “pater familias” genoemd. Hij had de juridische controle over de andere leden van het huishouden. Dit omvat zijn vrouw, kinderen en tot slaaf gemaakte arbeiders.

 • Patriciërs waren de hogere klasse van de Romeinse samenleving. Het waren rijke landeigenaren die een politiek ambt bekleedden of rijke bedrijfsleiders waren. Ze leefden zeer comfortabel in goed gemaakte huizen versierd met kunst. Ze gebruikten de arbeid van tot slaaf gemaakte mensen of arme mensen om voor hen te dienen en te werken. Patriciërs droegen toga's gemaakt van dure kleding zoals linnen, fijne wol of zijden en leren sandalen. De toga was een teken van burgerschap.

 • Plebejers waren de armen en arbeidersklasse van de Romeinse samenleving. Ze vormden de meerderheid van de Romeinen. Door de geschiedenis heen botsten ze met patriciërs over vertegenwoordiging in de regering. Het waren ambachtslieden, bouwers, pachters, dagloners, winkel- en herbergiers en andere arbeiders. De armen leefden over het algemeen in kleine appartementen zonder stromend water. Plebeische mannen droegen een tuniek met een riem in de taille die vaak was gemaakt van dun wolvilt en die eerder donker dan wit was zoals de patriciërs.

 • Vrouwen hadden de taak om voor het huis en de kinderen te zorgen. Ze konden echter persoonlijke eigendommen bezitten en een actieve rol spelen in het sociale leven door feesten, theater en religieuze rituelen bij te wonen. Ze konden niet stemmen of deelnemen aan de regering. In tegenstelling tot veel andere oude beschavingen waren Romeinse mannen slechts met één vrouw tegelijk getrouwd. Echtscheiding was ook mogelijk in het oude Rome. Vrouwen droegen een lange jurk, een stola genaamd.

 • Kinderen werden gezien als belangrijk in rijke families voor het voortzetten van de familienaam en erfenis. Ze waren over het algemeen geliefd, opgeleid en verzorgd. Kinderen uit rijke families werkten niet en hielpen niet in het huishouden, omdat ze mensen tot slaaf hadden gemaakt om voor hen te werken. Ze speelden met speelgoed en spelletjes zoals boter-kaas-en-eieren of knokkels, een spel dat op boeren leek. Ze werden opgeleid in strenge scholen in wiskunde, lezen, schrijven en spreken of konden in de leer gaan. Plebejische kinderen hadden een heel andere ervaring dan patriciërs. Ze werkten op jonge leeftijd en waren verantwoordelijk voor het helpen in het huis. Ze werden over het algemeen opgevoed door hun ouders, hoewel rijkere plebejers hun kinderen naar school zouden kunnen sturen of een bijlesleraar inhuren.

 • Tot slaaf gemaakte mensen waren een groot deel van de samenleving en economie van het oude Rome. De meeste tot slaaf gemaakte mensen waren krijgsgevangenen of Romeinse kinderen die in wanhopige tijden door hun worstelende ouders werden verkocht. Tot slaaf gemaakte mensen hadden een hard leven en konden door hun eigenaren worden misbruikt. Het oude Rome was helaas gebouwd op dit fundament van dwangarbeid, en ze werkten door het hele rijk in huishoudens, mijnen, fabrieken, boerderijen en zelfs als gladiatoren. Gladiatoren waren krijgers die zouden vechten tot een brute en bloedige dood, allemaal voor publiek vermaak. Tot slaaf gemaakte mensen werkten ook voor steden aan technische projecten zoals wegen, aquaducten en gebouwen. Tot slaaf gemaakte mensen die werden opgeleid, konden artsen, leraren of accountants zijn. Ze werden beschouwd als een deel van de Romeinse familie die ze bezat, maar zonder rechten. Sommige Romeinse eigenaren bevrijdden hun slaven ofwel ronduit of door hen hun vrijheid te laten kopen. Als ze formeel vrijlating zouden krijgen, zouden bevrijde slaven Romeins staatsburger kunnen worden en stemrecht hebben.

 • Entertainment: Oude Romeinen genoten van festivals, theater, sportevenementen en spektakels. Ze verzamelden zich op grote open pleinen, forums of pleinen genaamd, om te socializen en toespraken te horen. Ze genoten ook van "Romeinse baden", die meer te maken hadden met gezelligheid dan met baden. Romeinse baden waren het equivalent van moderne winkelcentra, sportscholen of parken. Ze omvatten lichaamsbeweging en sport, evenals verzorging. De oude Romeinen bezochten ook gigantische stadions zoals het Colosseum of het Circus Maximus om wrede en dodelijke gladiatorengevechten, worstelen of wagenrennen te bekijken.Ga voor meer informatie over het oude Rome en andere onderwerpen op het gebied van sociale studies op de middelbare school naar Savvas en TCi.


Vind meer lesplannen en activiteiten zoals deze in onze categorie Sociale Studies!
Bekijk Alle Bronnen Voor Docenten
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/het-oude-rome
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office