https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/het-oude-rome/woordenschat
BEGIN NU UW 14 DAGEN GRATIS PROEF!
BEGIN NU UW 14 DAGEN GRATIS PROEF!

Overzicht van Activiteiten


Het starten van een unit of les met de belangrijkste woordenschat die studenten zullen zien in hun lezingen of presentaties, helpt bij het algemene begrip en het onthouden. In deze activiteit zullen studenten een storyboard maken dat de belangrijkste woordenschat met betrekking tot de studie van het oude Rome definieert en illustreert .

Studenten zullen een voorbeeld van de termen en definities bekijken en de hele klas of kleine groepsdiscussies gebruiken om hun begrip van elke betekenis te demonstreren. Vervolgens maken ze een spinkaart van 3-5 termen naar goeddunken van de leerkracht. Wanneer studenten elke term definiëren en illustreren, beheersen ze de toepassing ervan en behouden ze deze als onderdeel van hun lexicon.


Aanbevolen woordenschat voor het oude Rome:

Forum: een open gebied in een stad vol openbare gebouwen, tempels en markten.

Republiek: een regering waarin burgers stemrecht hebben en ambtenaren kiezen.

Legioen: de basiseenheid van het Romeinse leger met ongeveer 4.500-5.000 zwaarbewapende soldaten.

Maniple: legioenen werden opgesplitst in manipels. Een manipel was een eenheid van tussen de 60 en 160 soldaten.

Diplomatie: relaties met andere landen beheren door middel van onderhandelingen.

Grondwet: een systeem van regels waardoor een regering wordt georganiseerd. Het kan geschreven of ongeschreven zijn. De Romeinse grondwet was niet geschreven in tegenstelling tot de Amerikaanse grondwet. Het was gebaseerd op traditie, gewoonte en een verzameling wetten.

Veto: om de actie van een overheidsfunctionaris of -orgaan te stoppen of te annuleren. In het Latijn betekent veto 'ik verbied'.

Magistraten: gekozen functionarissen die de wet handhaven. De magistraten in de Romeinse regering waren de tak van de regering die bestond uit gekozen rijke mannen uit elitefamilies. De twee hoogste magistraten waren de consuls.

Toga: een kledingstuk dat volwassen mannen om hun lichaam droegen. Alleen burgers mochten toga's dragen. Alleen vrije mannen konden burger zijn. Vrouwen en slaven waren geen burgers en konden geen directe rol in de regering hebben.

Patriciërs: een van de orden van het Romeinse staatsburgerschap, patriciërs behoorden tot de oudste families in Rome en waren meestal rijk en beheersten de meeste aspecten van de regering.

Plebejers: de tweede orde van het Romeinse staatsburgerschap, plebejers waren de meerderheid van de Romeinen. Het waren meestal boeren of ambachtslieden.

Vergaderingen: groepen volwassen mannelijke Romeinse burgers die wetten hebben aangenomen en verkozen magistraten.

De Senaat: samengesteld uit rijke, belangrijke burgers wiens taak het was om wetten te helpen goedkeuren, het buitenlands beleid te controleren en overheidsgeld. Senatoren werden gekozen door een ambtenaar, de censor.

Consuls: de hoogste ambtenaren van de Romeinse republiek. Hun belangrijkste taak was om het leger te leiden, maar ze waren ook voorzitter van de senaat en vergaderingen en waren de hoogste rechters.

Dictators: In het oude Rome was een dictator een belangrijke overheidsfunctionaris. De senaat zou kunnen stemmen om in tijden van grote nood een dictator aan te wijzen. Dictators hadden volledige macht, maar voor maximaal zes maanden.

Patriarchale samenleving: een samenleving waarin mannen hun gezin regeren en mensen hun oorsprong traceren via mannelijke voorouders.

Paterfamilias: de oudste man in de Romeinse familie en het hoofd van het huishouden.

Villa: groot landhuis dat meestal eigendom was van een elite Romeinse familie uit de hogere klasse.

Pachtboer: boeren die land huurden van vermogende landheren en het land zelf niet in bezit hadden.

Stylus: een puntig instrument dat wordt gebruikt om te schrijven.

Gladiator: een persoon die is opgeleid om een andere persoon tot de dood te bevechten voor openbaar amusement.

Polytheïsme: aanbidding van vele goden of godheden.

Pax Romana: een periode van stabiliteit in het Romeinse rijk.

Oratorium: kunst van het houden van toespraken.


Template en Class Instructions

(Deze instructies kunnen volledig worden aangepast. Nadat u op "Activiteit kopiëren" hebt geklikt, werkt u de instructies bij op het tabblad Bewerken van de opdracht.)Opleveringsdatum:

Doel: Maak een storyboard dat de oude Romeinse woordenschat definieert en illustreert. Om kunst en personages te vinden die gerelateerd zijn aan het oude Rome, typt u "Rome" in het zoekvak in de Storyboard Creator.

Instructies voor studenten:

  1. Klik op "Opdracht starten".
  2. Geef in de titelvakken de belangrijkste termen aan die u hebt gekozen.
  3. Schrijf in de beschrijvingsvakken de definitie van de term.
  4. Maak een illustratie voor elke term met behulp van geschikte scènes, personages en items.
  5. Sla op en sluit af als je klaar bent.

Vereisten: Moet voor elk 3 termen, juiste definities en passende illustraties hebben die aantonen dat u de woorden begrijpt.

Lesplan Reference


Rubriek

(U kunt ook uw eigen maken op Quick Rubric.)


Visuele Woordenschat Opdracht
Definieer, illustreer en geef een voorbeeldzin voor vijf woorden uit de woordenschat.
Vaardig Opkomend Begin
Definitie
De definitie klopt.
De definitie is gedeeltelijk juist.
De definitie is onjuist.
Visualisaties
De storyboard-cellen illustreren duidelijk de betekenis van de woorden in de woordenschat.
De storyboard-cellen hebben betrekking op de betekenis van de woorden in de woordenschat, maar zijn moeilijk te begrijpen.
De storyboardcellen hebben geen duidelijk verband met de betekenis van de woordenschatwoorden.

*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/het-oude-rome/woordenschat
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office