Sea Fever Imagery

Sea Fever Imagery
U kunt deze storyboard in de volgende artikelen en middelen te vinden:
Zeekoorts Visualisatie en Activiteiten

Sea Fever door John Masefield

Lesplannen Door Bridget Baudinet

"Sea Fever" is een van Engelse dichter John Masefield's bekendste werken. Masefield maakt gebruik van veel poëtische apparaten in zijn lyrische gedicht, die de luidspreker van de spreker en de liefde van het zeevarend leven effectief vervoeren. Een zeeman zelf, Masefield vertrouwde op zijn eigen ervaring om de levendige beelden van het gedicht te creëren. Figuratieve taal, alliteratie, regelmatige rijm, en zelfs het zanglied ritme helpen de ervaring van een zeeman op zee tot leven brengen. Jonge leerlingen van poëzie vinden dit een toegankelijke introductie voor de meest effectieve conventies van poëzie.
Zeekoors

Storyboard Beschrijving

Beelden in Zeezweer

Storyboard Tekst

  • VISUEEL
  • AUDITIEF
  • Awk!
  • Awk!
  • Awk!
  • Awk awk!
  • TACTIEL
  • 'Een grijze mist op het gezicht van de zee en een grijze dageraad'
  • "De zeemeeuwen huilen"
  • "De gevulde spuit en de geblazen spuit"

Afbeelding Attributies

Meer dan 20 miljoen storyboards gemaakt
Storyboard That Familie