https://www.storyboardthat.com/no/lesson-plans/årsaker-til-den-amerikanske-revolusjonen


Årsaker til den Amerikanske Revolusjonens Leksjonsplaner


Årsakene til og hendelsene som ledet frem til den amerikanske revolusjonen er integrert i å forstå revolusjonen som helhet, inkludert hvordan den skjedde, hvorfor den skjedde, og hvorfor hendelser utfoldet seg slik de gjorde under selve revolusjonen. Mange av de mest avgjørende utviklingen skjedde mellom utviklingen av de britiske koloniene og starten av den revolusjonære krigen, og det er viktig for studentene å ha et godt grep om denne bakgrunnen før de dykker ned i revolusjonens hendelser.

Studentaktiviteter for Hendelser og årsaker som fører opp til den amerikanske revolusjonen (1607-1776)Bakgrunnen for den amerikanske revolusjonen

De tretten koloniene inkluderte New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina og Georgia. Mens kolonister ikke fant en overflod av gull, tillot andre råvarer som pelsverk, trelast, tobakk og jern dem å etablere faste bosetninger. De fleste bosetninger begynte som økonomiske ventures eller steder med religiøs toleranse før de utviklet seg til noe større.

De nordamerikanske koloniene tjente først og fremst forskjellige, men lignende funksjoner. Storbritannia, et lite øyeland, hadde ikke tilgang til alle ressursene som var tilgjengelige i koloniene. De forskjellige økonomiske aktivitetene i hver koloniale region var avgjørende for suksessen og velstanden til det britiske imperiet.

Andre nasjoner, først og fremst Frankrike, kappet også om økonomisk kontroll av regionen. Ved å kjempe mot den franske og indiske krigen (1754-1763) fikk Storbritannia endelig full, ubestridt kontroll over Nord-Amerikas østkyst. De påfølgende omgangene til britene med kolonistene og et økende ønske om selvstyre tjente som frø for revolusjon.

De amerikanske kolonistene begynner å øke organisert motstand mot det britiske imperiet som svar på høy beskatning, vold og undertrykkelse. Gjennom boikott, protest og ren vilje fant kolonistene seg etter hvert fullstendig i strid med Storbritannia, og bestemte at det eneste handlingsforløpet for å erklære full uavhengighet fra sitt morland. Med underskrivelsen av uavhengighetserklæringen i 1776, forberedte de amerikanske kolonistene seg til å forsvare seg og ideene sine i en vanskelig kamp for frihet.


Viktige spørsmål for begivenhetene som fører til den amerikanske revolusjonen

  1. Hvordan tjente koloniene Storbritannia økonomisk? Når det gjelder global makt?
  2. Hvordan var den franske og den indiske krigen et vendepunkt i den britiske kontrollen over de nordamerikanske koloniene? Hvorfor var det et så viktig moment i utviklingen av ideer om uavhengighet for kolonistene?
  3. Hvilke store begivenheter og handlinger skilte kolonistene videre fra sine britiske kolleger, og fungerte som katalysatorer for deres eventuelle kamp for uavhengighet?
  4. Hvordan fungerte signeringen av uavhengighetserklæringen som den endelige og ubestridte erklæringen om uavhengighet av de amerikanske koloniene fra Storbritannia?

Bilde~~POS=TRUNC Tilskrivelser
Finn flere lektionsplaner og aktiviteter som disse i vår historiekategori!
*(Dette vil starte en 2 ukers gratis prøveversjon - ingen kredittkort nødvendig)
https://www.storyboardthat.com/no/lesson-plans/årsaker-til-den-amerikanske-revolusjonen
© 2021 - Clever Prototypes, LLC - Alle rettigheter reservert.