Søk
  • Søk
  • Mine Storyboards
https://www.storyboardthat.com/no/lesson-plans/13-kolonier/sammenlign-kontrast
START DIN 14 DAGERS GRATIS PRØVE NÅ!
START DIN 14 DAGERS GRATIS PRØVE NÅ!

Aktivitetsoversikt


For å hjelpe studentene med å holde oversikt over hver koloniregion og deres fundament, kan det være nyttig å organisere informasjon i et diagram. I denne aktiviteten vil studentene lage et sammenlignings- og kontrastdiagram for å vise sin forståelse av geografien, ressursene, økonomien, demografien og myndighetene i hver region.


Se Colonial Regions for en aktivitet for en enkelt region.


Mal og Klasse Instruksjoner

(Disse instruksjonene kan tilpasses fullstendig. Etter å ha klikket på "Kopier aktivitet", oppdater instruksjonene på Rediger-fanen i oppgaven.)Tidsfrist:

Mål: Sammenlign og kontrast naturressursene, økonomiene, demografien og regjeringene i de amerikanske koloniregionene på 1700-tallet.

Studentinstruksjoner:

  1. Klikk på "Start tildeling".
  2. I beskrivelsesboksene skriver du: hvor koloniregionene ligger og hvilke kolonier som er inkludert, naturressursene, grunnene til grunnleggelsen (hvorfor kom kolonistene til disse regionene) og hvilke typer lokale myndigheter de opprettet.
  3. Lag en illustrasjon for hver celle ved hjelp av passende scener, karakterer og gjenstander.
  4. Spar ofte!

Leksjon Plan Reference


Rubrikk

(Du kan også lage dine egne på Quick Rubric.)


Colonial America in the 1700s Chart
Create a storyboard that describes in pictures and text the Geography, Demographics, Economy and Government of the Colonial Regions in America in the 1700s. This can be applied to a chart that contains one of the colonial regions or all three.
Proficient
33 Points
Emerging
25 Points
Beginning
17 Points
Descriptions of Geography, Demographics, Economy and Government
Text includes one to two sentences that clearly and accurately describe the: Geography, Demographics, Economy and Government for the Colonial Region(s).
Text includes descriptions for most of the: Geography, Demographics, Economy and Government for each of the Colonial Region(s).
The text fails to describe most of the categories clearly and accurately.
Storyboard Image and Effort
Student uses appropriate symbols and illustrations to clearly convey the meaning of the text in each cell.
Student uses appropriate symbols and illustrations to clearly convey the meaning of the text in most of the cells.
Student does not clearly convey the meaning of the text in the cells through the symbols or illustrations.
Spelling and Grammar
Student uses exemplary spelling and grammar. There are no errors.
Student makes one or two minor errors in spelling and grammar.
Student makes multiple errors in spelling and grammar.


Hvordan Bruke Rollespill for å Utdype Forståelsen av Koloniale Forskjeller

1

Introduksjon til Koloniale Roller og Regioner

Start med en kort oversikt over de tre viktigste koloniregionene (New England, Middle og Southern Colonies), og fremhev deres unike geografiske trekk, økonomier og sosiale strukturer. Introduser konseptet rollespill og forklar hvordan det kan hjelpe elevene til å forstå perspektivene til mennesker som bor i forskjellige koloniregioner.

2

Tildeling av Roller og Forskning

Tildel elevene forskjellige roller som ville ha vært typiske i kolonitiden, for eksempel en skipsbygger i New England, en håndverker i mellomkolonien eller en eier av en plantasje i sør. Gi elevene tid til å undersøke rollene sine, med fokus på hvordan karakterens liv ville blitt påvirket av geografien, økonomien og sosiale normene i regionen deres.

3

Rollespillscenarier

Sett opp rollespillscenarier der elevene samhandler basert på rollene de er tildelt. Disse scenariene kan inkludere et bymøte, en markedsdag eller en debatt om et kolonialt spørsmål. Oppmuntre elevene til å snakke og handle på måter som gjenspeiler karakterens bakgrunn og regionale egenskaper. For eksempel kan en bonde fra de sørlige koloniene diskutere spørsmål knyttet til plantasjelandbruk, mens en kjøpmann fra mellomkoloniene kan snakke om handel.

4

Debrief og Reflekter

Etter rollespilløkten leder du en debrifingsdiskusjon. Be elevene reflektere over sine erfaringer og dele det de lærte om livet i deres spesifikke koloniregion. Tilrettelegge for en diskusjon om hvordan regionale forskjeller førte til ulike livsformer og synspunkter i koloniene. Oppmuntre elevene til å vurdere hvordan disse forskjellene kan ha bidratt til fremtidige historiske hendelser, for eksempel den amerikanske revolusjonen.

Ofte stilte spørsmål om sammenligning og kontrast de 13 koloniene

Hvordan var det sosiale og kulturelle livet forskjellig mellom de 13 koloniene?

Det sosiale og kulturelle livet i de 13 koloniene varierte betydelig, formet av geografiske, religiøse og økonomiske faktorer. New England Colonies, i stor grad påvirket av puritanisme, hadde et mer homogent samfunn med sterkt fokus på fellesskap og religiøs konformitet. Utdanning og bymøter spilte betydelige roller her. Mellomkoloniene var preget av sitt mangfold, med nybyggere fra forskjellig europeisk bakgrunn og en rekke religiøse praksiser, noe som førte til mer toleranse og kulturell pluralitet. De sørlige koloniene, med sin plantasjebaserte økonomi, hadde et mer lagdelt samfunn. De store plantasjene, drevet av slavebundne afrikanere, skapte et sosialt hierarki med en distinkt herreklasse. Kulturelle praksiser i disse regionene var også varierte, noe som gjenspeiler forskjellene i livsstil, religiøs overholdelse og samfunnsstrukturer.

Hvordan varierte tilnærmingen til styring og politisk organisering mellom koloniene?

Tilnærmingen til styring og politisk organisering i koloniene reflekterte deres forskjellige opphav og formål. New England Colonies, spesielt Massachusetts, praktiserte opprinnelig et teokratisk system med kirken som sterkt påvirket styringen. Imidlertid utviklet de også tidlige former for demokratisk deltakelse, som bymøter. Mellomkoloniene, spesielt Pennsylvania under William Penn, var kjent for liberal politikk, religiøs toleranse og representative forsamlinger. De sørlige koloniene hadde typisk en mer aristokratisk struktur, med makt konsentrert blant den plantasjeeiende eliten og fylkesmyndighetene som spilte en betydelig rolle. Til tross for disse forskjellene opererte alle kolonier under charter eller tilskudd som skisserte deres forhold til den britiske kronen, og over tid utviklet de en sterkere følelse av selvstyre og autonomi.

Hva er noen kreative måter å designe regneark som sammenligner og kontrasterer kolonilivet?

Å designe kreative regneark for å sammenligne og kontrastere kolonilivet kan involvere ulike interaktive og tankevekkende elementer. En tilnærming er å bruke Venn-diagrammer der elevene visuelt kan kartlegge likheter og forskjeller mellom to eller flere kolonier. Tidslinjer kan brukes for å kontrastere utviklingen av sosiale og politiske strukturer over tid. Arbeidsark med rollespill-scenarier kan oppmuntre elevene til å forestille seg livet i forskjellige kolonier, noe som øker empati og forståelse. Sammenlignende tabeller eller diagrammer er nyttige for å organisere informasjon om ulike aspekter som økonomi, religion og styresett. Å inkludere primærkildeanalyse, som for eksempel utdrag fra historiske dokumenter, kan gi elevene et direkte syn på livet i koloniene. Oppfordringer til kreativ skriving, for eksempel dagbokoppføringer eller brev skrevet fra perspektivet til en kolonial innbygger, kan også være en engasjerende måte for elevene å demonstrere sin forståelse av de forskjellige koloniale livsstilene.
*(Dette vil starte en 2 ukers gratis prøveversjon - ingen kredittkort nødvendig)
https://www.storyboardthat.com/no/lesson-plans/13-kolonier/sammenlign-kontrast
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rettigheter forbeholdt.
StoryboardThat er et varemerke for Clever Prototypes , LLC , og registrert i US Patent and Trademark Office