Agile Story Map Example

Agile Story Map Example
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Brukerhistoriekartlegging for Smidig Utvikling

Story Mapping for Agile Development

Agile Development er en tilnærming til programvareutvikling som fokuserer på raske funksjoner med konstante iterasjoner basert på interdepartmentale konsultasjoner og tilbakemeldinger fra brukerne. Det er et prosjektledelsesramme som er basert på inkrementelle utviklinger med hvert trinn i prosessen som blir testet, og baserer neste iterasjon eller produktspor på tilbakemeldinger eller resultater fra sluttbrukerne.
Check out some of our journey map resources!


Storyboard Tekst

 • Filters by category
 • Filters by product style
 • Product Search
 • User Journey
 • User compares prices
 • Sorts by reviews and ratings
 • Product Intro
 • Call to actions
 • Reads product description
 • Views gallery or examples
 • Inputs contact details
 • Product Engagement
 • Contacts customer service
 • Signs up for free trial
 • Shares with colleagues or friends
 • Requests product demo
 • Product Checkout
 • Explores accepted payment meothoids
 • Purchases Product
 • Views product pricing
Over 20 millioner storyboards opprettet
Storyboard That Family