6-cellers tradisjonelle layout

Oppdatert: 1/1/2020
6-cellers tradisjonelle layout

Storyboard Beskrivelse

Bruk denne storyboard-malen til fortellinger med 6 deler eller for å beskrive 6 personer eller emner

Storyboard Tekst

  • Beskrivelse
  • Beskrivelse
  • Beskrivelse
  • Beskrivelse
  • Beskrivelse
  • Beskrivelse