Amerikanske Litterære Bevegelser - Filosofier av en Tidsperiode
Oppdatert: 4/6/2017
Amerikanske Litterære Bevegelser - Filosofier av en Tidsperiode
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Edgar Allan Poe Biography

Amerikanske Litterære Bevegelser

Leksjonsplaner av Rebecca Ray

As the world around us changes, so does the way that we see the world, and how we express that vision. Literature, arts, and philosophy evolve to mirror their historic and social context. An appreciation of a particular piece of literature is grounded by an understanding of the work’s context. Looking at literary movements helps students articulate the common approaches to writing, big ideas of each movement, and social and political influences of the time period. It is important for students of American Literature to understand the author and characters’ attitudes; connecting a piece of writing to the ideologies of its time is a significant component in this task.
Amerikanske Litterære Bevegelser

Storyboard Beskrivelse

Amerikanske Litterære Bevegelser - Filosofier av en Tidsperiode

Storyboard Tekst

  • AMERIKANSKE LITTERÆRE BEVEGELSER
  • VERDIER
  • HISTORISKE HENDELSER
  • STIL OG ELEMENTER AV SKRIVING
  • Indianer
  • Verdier: Forholdet til naturen, tapperhet, medisin, respekt for eldre, muntlig fortelling, episke helter, dyr og sykluser.
  • Begivenheter: Store kamper mellom stammer, krig, kolonisering og reservasjoner.
  • Stil: Vanligvis narrative historier eller epos som opprinnelig ble fortalt muntlig og senere skrevet ned. Mer samtidslitteraturen fokuserer på livet på stamme reservasjoner.
Over 15 millioner storyboards opprettet
Storyboard That Family