Diskusjon Storyboard - MS - Forces

Oppdatert: 5/24/2017
Diskusjon Storyboard - MS - Forces
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Intro to Forces Lesson Plans

Introduksjon til Forces

Leksjonsplaner av Oliver Smith

Krefter er skyv og trekk som styrer alt i universet. De kan få ting til å bevege seg, øke hastigheten, redusere farten, endre retning eller til og med endre tingenes form. Fra de største gravitasjonskreftene som holder universet vårt sammen, til kreftene som holder de minste partiklene i atomer sammen, har forskere brukt årtusener på å prøve å forstå krefter. Følgende aktiviteter vil hjelpe elevene å forstå kraft og bevegelse, slik at de bedre kan forstå verden rundt dem.


Introduksjon til Forces

Storyboard Beskrivelse

Forces Discussion Storyboard

Storyboard Tekst

  • Studentene tenker på de kreftene som handler på denne leken bilen når den beveger seg i konstant fart.
  • Hvem tror du er riktig?
  • Sara
  • Hvis bilen beveger seg i konstant fart, må kreftene balanseres på bilen.
  • Chelsea
  • Hvis bilen beveger seg med konstant fart, må det være en fremoverstyrke på bilen.
  • Jose
  • Hvis bilen beveger seg med konstant fart, må fremoverstyrken være større enn den bakovergående kraften.
  • Curtis
  • Hvis bilen beveger seg med konstant fart, så er det ingen krefter som virker på bilen.