Diskusjon Storyboard - MS - Kjemiske Reaksjoner

Oppdatert: 3/27/2018
Diskusjon Storyboard - MS - Kjemiske Reaksjoner
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Chemical Reactions Lesson Plans

Kjemiske Reaksjoner

Leksjonsplaner av Oliver Smith

Kjemiske reaksjoner er prosesser som innebærer omorganisering av atomer for å lage nye stoffer. Folk forestiller seg ofte at de bare forekommer i et reagensglass i et vitenskapslaboratorium, men i virkeligheten skjer kjemiske reaksjoner overalt rundt oss. For eksempel bruker kroppene våre dem til å fungere, og til og med noen typer vær er kjemiske reaksjoner. De følgende aktivitetene er ment å hjelpe introdusere studentene til kjemiske reaksjoner og hjelpe dem å forstå nøyaktig hva de er!


Kjemiske Reaksjoner

Storyboard Tekst

 • 
 • 
 • 
 • 
 • Atomer forandrer farge.
 • Atomene endrer størrelse
 • Atomene endrer seg ikke, og de omorganiseres.
 • Atomene bryter ned i protoner, nøytroner og elektroner.
 • Studentene tenker på hva som skjer med atomer under en kjemisk reaksjon
 • Sara
 • Chelsea
 • Jose
 • Curtis