Diskusjon Storyboard - MS - Stjerner

Oppdatert: 12/26/2017
Diskusjon Storyboard - MS - Stjerner
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Astronomy - Main Sequence Star

Livssyklus av en Stjerne

Leksjonsplaner av Oliver Smith

Livet slik vi kjenner det ikke ville eksistert uten Solen. Denne gassballen avgir enorme mengder stråling som har hatt liv på jorden i millioner av år, og den er kategorisert som en stjerne. Stjernen vår er relativt ubetydelig, ettersom den er en av millioner av stjerner i galaksen vår, og galaksen vår er bare en av milliardene av galakser i universet. Hver av disse galaksene består av stjerner som følger lignende livssykluser. Følgende aktiviteter vil introdusere studentene til syklusene i hovedsekvens og massive stjerner, så vel som kjernefusjonsreaksjoner.


Livssyklus av en Stjerne

Storyboard Beskrivelse

Diskusjonsspørsmål - hvordan er sønden forskjellig fra andre stjerner?

Storyboard Tekst

  • Solen og stjernene er laget av ulik materiale.
  • Solen er mye større enn stjernene.
  • Solen er i samme størrelse, men er varmere enn stjernene.
  • Solen og stjernene er like, men solen er nærmere jorden.
  • Hvordan er sola og stjernene forskjellige?
  • Sara
  • Chelsea
  • Jose
  • Curtis