Figurativ Språkdefinisjon

Oppdatert: 9/1/2017
Figurativ Språkdefinisjon

Storyboard Beskrivelse

Figurativ Språkdefinisjon

Storyboard Tekst

  • FIGURATIVT SPRÅK Figurativt språk er språk som formidler betydninger som tolkes fantasifullt snarere enn bokstavelig.
  • Toni bruker figurativt språk for å lage bilder i sine lesers sinn.
  •