Fusion
Oppdatert: 12/26/2017
Fusion
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Astronomy - Main Sequence Star

Livssyklus av en Stjerne

Leksjonsplaner av Oliver Smith

Livet slik vi kjenner det ikke ville eksistert uten Solen. Denne gassballen avgir enorme mengder stråling som har hatt liv på jorden i millioner av år, og den er kategorisert som en stjerne. Stjernen vår er relativt ubetydelig, ettersom den er en av millioner av stjerner i galaksen vår, og galaksen vår er bare en av milliardene av galakser i universet. Hver av disse galaksene består av stjerner som følger lignende livssykluser. Følgende aktiviteter vil introdusere studentene til syklusene i hovedsekvens og massive stjerner, så vel som kjernefusjonsreaksjoner.
Livssyklus av en Stjerne

Storyboard Beskrivelse

Fusjonsprosess

Storyboard Tekst

  • Proton
  • Neutron
  • Positron
  • Neutrino
Over 15 millioner storyboards opprettet
Storyboard That Family