Geometri Flashcards

Lag et Storyboard
Kopier dette storyboardet
Geometri Flashcards
Storyboard That

Lag ditt eget Storyboard

Prøv det gratis!

Lag ditt eget Storyboard

Prøv det gratis!
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Introduksjon til Geometri

Introduksjon til Geometri

Leksjonsplaner av Anna Warfield

I de tidlige klassene begynner elevene å gjenkjenne, navngi og tegne former. Etter hvert som elevene blir mer avanserte, blir geometrien mer komplisert. Følgende aktiviteter tar sikte på å hjelpe elevene å mestre disse konseptene og forberede dem for fremtidige geometritimer.
Introduksjon til Geometri

Storyboard Tekst

  • Ikke sant Triangle
  • Stråle
Over 30 millioner storyboards opprettet