Handlingsplan for Jordskjelv

Oppdatert: 9/1/2017
Handlingsplan for Jordskjelv
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Volcanoes Lesson Plans

Naturkatastrofer

Av Oliver Smith

Den naturlige verden kan være et veldig farlig sted. I alle deler av verden er det naturkatastrofer som kan forårsake skade på eiendom, land, dyreliv og til og med mennesker. En naturkatastrofe er en viktig begivenhet som er forårsaket av naturlige prosesser rundt om i verden. De kan ha ødeleggende effekter på livene og geografien til planeten vår. Følgende aktiviteter vil introdusere studentene for de forskjellige katastrofetyper og hjelpe dem å være forberedt på vanlige naturkatastrofer i deres område.


Naturkatastrofer

Storyboard Beskrivelse

Handlingsplan for Jordskjelv

Storyboard Tekst

  • Hvis du er inne, ikke forlate. Hold deg inne og ikke stå under en døråpning.
  • Slipp til hendene og knærne, slik at jordskjelvet ikke banker deg over.
  • Skjul om mulig under et solidt skrivebord eller bord.
  • Ikke skjul i hjørnet av yttervegger eller under vinduer, lysarmaturer eller hyller.
  • Hvis du er i sengen, bli der og dekke hodet med en pute.
  • Hvis du er ute, flytt deg fra strømledninger, gatelys, broer, overpasser og bygninger. Når du finner et åpent rom, faller du til bakken og dekker hodet med hendene.