ITA- Oppsummering W / Main Idea

Oppdatert: 4/6/2017
ITA- Oppsummering W / Main Idea
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Informational Text

Expository Text Activities

Ved Meghan Kyne

Lære å navigere på instruksjons- og utstillingstekster kan være en utfordring for begynnende lesere. Studenter med begrenset eksponering for formell utdanning, studenter med læringshemming og engelskspråklige lærere kan også ha en vanskelig tid å identifisere tekststruktur og forstå materiale med innholdspesifikt ordforråd. Å gi studentene direkte instruksjon, samt stillasinstruksjon i disse ferdighetene, vil øke forståelsen, forbedre tilbakekallingen av materiale, forberede studentene til notatopptak og bistå i utviklingen av forskningsferdigheter.


Sjekk ut noen av våre andre pedagogiske artikler!


Storyboard Beskrivelse

Informativ Tekst Analyse - Hoved Idé og Støtte Detaljer

Storyboard Tekst

 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • Sammendrag
 • Hovedide
 • Kapittel / Seksjon:
 • Støttende Detaljer
 • Detalj 1
 • Detalj 2
 • Detalj 3
 • Detalj 3
 • Detalj 1
 • Detalj 2