ITA- Tekst Struktur - Årsak og Virkning

Oppdatert: 9/5/2017
ITA- Tekst Struktur - Årsak og Virkning
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Informational Text

Expository Text Activities

Ved Meghan Kyne

Lære å navigere på instruksjons- og utstillingstekster kan være en utfordring for begynnende lesere. Studenter med begrenset eksponering for formell utdanning, studenter med læringshemming og engelskspråklige lærere kan også ha en vanskelig tid å identifisere tekststruktur og forstå materiale med innholdspesifikt ordforråd. Å gi studentene direkte instruksjon, samt stillasinstruksjon i disse ferdighetene, vil øke forståelsen, forbedre tilbakekallingen av materiale, forberede studentene til notatopptak og bistå i utviklingen av forskningsferdigheter.


Sjekk ut noen av våre andre pedagogiske artikler!


Storyboard Tekst

 • Effekt
 • Hva skjedde som et resultat av hendelsen eller ideen som er beskrevet nedenfor?
 • Effekt
 • 
 • Hva skjedde som et resultat av hendelsen eller ideen som er beskrevet nedenfor?
 • Effekt
 • Hva skjedde som et resultat av hendelsen eller ideen som er beskrevet nedenfor?
 • Årsaken
 • Kapittel / Seksjon:
 • Tekststrukturanalyse
 • Beskriv hendelsen eller ideen som er årsaken til den resulterende EFFEKTEN (ER)
 • ____________________________________________________
 • Årsak og Virkning