ITA- Tekst Struktur - Problem / Løsning

Oppdatert: 9/5/2017
ITA- Tekst Struktur - Problem / Løsning
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Informational Text

Expository Text Activities

Ved Meghan Kyne

Lære å navigere på instruksjons- og utstillingstekster kan være en utfordring for begynnende lesere. Studenter med begrenset eksponering for formell utdanning, studenter med læringshemming og engelskspråklige lærere kan også ha en vanskelig tid å identifisere tekststruktur og forstå materiale med innholdspesifikt ordforråd. Å gi studentene direkte instruksjon, samt stillasinstruksjon i disse ferdighetene, vil øke forståelsen, forbedre tilbakekallingen av materiale, forberede studentene til notatopptak og bistå i utviklingen av forskningsferdigheter.


Sjekk ut noen av våre andre pedagogiske artikler!


Storyboard Beskrivelse

Informativ Tekst Analyse - Problem og Løsning

Storyboard Tekst

  • Hva forårsaker problemet?
  • Hva er problemet?
  • Hvem har problemet?
  • Hva er effekten av problemet?
  • Kapittel / Seksjon:
  • Tekststrukturanalyse
  • Hva er en foreslått løsning?
  • ____________________________________________________
  • Problem / Løsning
  • Hva er en andre foreslått løsning?