ITA- Tekst Struktur - Sammenlign og Kontrast

Oppdatert: 4/6/2017
ITA- Tekst Struktur - Sammenlign og Kontrast
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Informational Text

Expository Text Activities

Ved Meghan Kyne

Lære å navigere på instruksjons- og utstillingstekster kan være en utfordring for begynnende lesere. Studenter med begrenset eksponering for formell utdanning, studenter med læringshemming og engelskspråklige lærere kan også ha en vanskelig tid å identifisere tekststruktur og forstå materiale med innholdspesifikt ordforråd. Å gi studentene direkte instruksjon, samt stillasinstruksjon i disse ferdighetene, vil øke forståelsen, forbedre tilbakekallingen av materiale, forberede studentene til notatopptak og bistå i utviklingen av forskningsferdigheter.


Sjekk ut noen av våre andre pedagogiske artikler!


Storyboard Tekst

 • Hendelse / Concept 1
 • Effekt
 • Hendelse / Concept 2
 • Effekt
 • Likheter
 • Årsaken
 • Kapittel / Seksjon:
 • Tekst Struktur Analyse
 • ____________________________________________________
 • Forskjeller
 • Sammenligne og Kontrast