ITA- Tekst Struktur Analyse - Sequence

Oppdatert: 9/5/2017
ITA- Tekst Struktur Analyse - Sequence
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Informational Text

Expository Text Activities

Ved Meghan Kyne

Lære å navigere på instruksjons- og utstillingstekster kan være en utfordring for begynnende lesere. Studenter med begrenset eksponering for formell utdanning, studenter med læringshemming og engelskspråklige lærere kan også ha en vanskelig tid å identifisere tekststruktur og forstå materiale med innholdspesifikt ordforråd. Å gi studentene direkte instruksjon, samt stillasinstruksjon i disse ferdighetene, vil øke forståelsen, forbedre tilbakekallingen av materiale, forberede studentene til notatopptak og bistå i utviklingen av forskningsferdigheter.


Sjekk ut noen av våre andre pedagogiske artikler!


Storyboard Tekst

 • Tekststrukturanalyse
 • Veibeskrivelse: Identifiser og forklar elementene eller hendelsene som er beskrevet i kapittelet i den rekkefølgen de oppstår.
 • 1.
 • 2.
 • Sekvens
 • Kapittel:
 • ______________________________
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.