Kira Kira Favoritt Sitat

Kira Kira Favoritt Sitat

Storyboard Beskrivelse

Når elevene velger et favoritt sitat eller scene fra boken, kan de uttrykke hvilke deler av historien som har resonert med dem på et personlig nivå. På denne måten lager studentene en tekst-til-selv-forbindelse som demonstrerer deres forståelse av karakterene og deres utvikling eller romanens temaer. Studentene kan dele sine storyboards etterpå og ha en kort diskusjon om hva sitatene betyr for dem.

Storyboard Tekst

  • 
  • FAVORITE QUOTE FROM KIRA-KIRA
  • Katie suggests to her father that they take a trip to the ocean. It is a place Lynn had always wanted to visit. She was always fascinated by the sea and loved to learn about it and teach Katie. She told Katie that the sea sparkled like "Kira-Kira". Here the family finds comfort and peace seeing all the beauty, wonder, and magic in the world through Lynn's eyes.
  • Here at the sea---especially at the sea---I could hear my sister’s voice in the waves: “Kira-kira! Kira-kira!
Over 20 millioner storyboards opprettet
Storyboard That Family