Klasserom: Lærer Expressions

Oppdatert: 4/6/2017
Klasserom: Lærer Expressions
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Class Materials Lesson Plans

Spansk Vokabular: Klasserommet Materialer og Uttrykk

Leksjonsplaner av Lourdes Fernandez

Often one of the first Spanish lessons, especially in full-immersion classrooms, is one that teaches commonly used expressions in class by either the teacher, or needed by the student, as well as a vocabulary list of frequently used classroom materials. In order to be successful in future lessons, students must know this particular set of terms very well, as they are constantly used and of use in the classroom.


Spanske Klasserommet Materialer og Uttrykk

Storyboard Beskrivelse

Spansk vokabular - spansk ord for klasserommet

Storyboard Tekst

 • I dag er den 12 September
 • Jeg kaller Mr. Alvarez
 • Når ...?
 • Umm ...
 • Jeg Trenger ...
 • Herre!
 • ?
 • I dag er den 20 September
 • x
 • Og oppgaven?
 • Mr. Alvarez
 • ?
 • ?
 • Lærer: Løft hendene!
 • Professor: Ta ut oppgaven.
 • Felles Klasserommet Lærer Expressions
 • Lærer: Sett deg ned!