Menthos & Coke Experiment Worksheet

Oppdatert: 1/1/2020
Menthos & Coke Experiment Worksheet
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Chemical Reactions Lesson Plans

Kjemiske Reaksjoner

Leksjonsplaner av Oliver Smith

Kjemiske reaksjoner er prosesser som innebærer omorganisering av atomer for å lage nye stoffer. Folk forestiller seg ofte at de bare forekommer i et reagensglass i et vitenskapslaboratorium, men i virkeligheten skjer kjemiske reaksjoner overalt rundt oss. For eksempel bruker kroppene våre dem til å fungere, og til og med noen typer vær er kjemiske reaksjoner. De følgende aktivitetene er ment å hjelpe introdusere studentene til kjemiske reaksjoner og hjelpe dem å forstå nøyaktig hva de er!


Kjemiske Reaksjoner

Storyboard Beskrivelse

Be elevene bruke dette regnearket til å registrere observasjonene sine mens de utfører menthos og kokseksperimenter

Storyboard Tekst

 • Navn Dato
 • ENDRING
 • MATERIALE
 • HYPOTESE
 • Veiledning: I dette eksperimentet vil du observere den kjemiske reaksjonen som oppstår når du blander Menthos og Coca Cola, deretter endrer du en eller flere av variablene og lager en hypotese om resultatene av endringene dine.
 • Menthos og kokseksperiment
 • MÅLE
 • METODE
 • PREDIKSJON
 • STYRE
 • KONKLUSJON