Merk en Vulkan

Oppdatert: 9/1/2017
Merk en Vulkan
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Volcanoes Lesson Plans

Naturkatastrofer

Leksjonsplaner av Oliver Smith

Den naturlige verden kan være et veldig farlig sted. I alle deler av verden er det naturkatastrofer som kan forårsake skade på eiendom, land, dyreliv og til og med mennesker. En naturkatastrofe er en viktig begivenhet som er forårsaket av naturlige prosesser rundt om i verden. De kan ha ødeleggende effekter på livene og geografien til planeten vår. Følgende aktiviteter vil introdusere studentene for de forskjellige katastrofetyper og hjelpe dem å være forberedt på vanlige naturkatastrofer i deres område.


Naturkatastrofer

Storyboard Beskrivelse

Merk en vulkan - Deler av en vulkan

Storyboard Tekst

  • VULKANSKE BOMBER- r også og større rusk som kastes i luften under utbrudd
  • KRATER -sirkulær depresjon på toppen av vulkanen
  • LAVA- m olten rock etter at den når overflaten
  • SEKUNDÆRE CONE-kjegle som bygger opp rundt sekundære vents
  • SECONDARY VENT - s blonder der magma når overflaten som ikke er gjennom hovedventilen
  • ASKE, DAMP OG GASS- sky som skyves ut av vulkanen
  • HOVEDVENTILASJON -hovedrør som forbinder magakammeret med overflaten
  • MAGMA - m olten rock fortsatt under bakken
  • MAGMA KAMMER -butikk av underjordisk magma