Mufaro's Beautiful Daughters Vocabulary

Mufaro's Beautiful Daughters Vocabulary
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Mufaros Vakre Døtre av John Steptoe Aktiviteter

Mufaro's Beautiful Daughters: An African Tale av John Steptoe

Leksjonsplaner av Lauren Ayube

Caldecott Medal og Coretta Scott King Award-vinnende Mufaro's Beautiful Daughters har sin opprinnelse i Zimbabwe og er en fantastisk historie om viktigheten av vennlighet og å behandle andre med empati. Studentene vil elske likhetene mellom historien og den tidløse klassiske Askepott , og lærere vil elske leksjonen den lærer: skjønnhet kommer innenfra, og vennlighet betyr noe.


Mufaro's Beautiful Daughters

Storyboard Beskrivelse

La elevene definere og illustrere nytt ordforråd fra Mufaro's Beautiful Daughters

Storyboard Tekst

  • BOUNTIFUL
  • GARMENTS
  • SILHOUETTED
  • (adj.) Large in quantity.
  • (n.) Items of clothing.
  • (v.) Casted of showed someone or something as a dark outline against a lighter background.
  • Mufaro's Beautiful Daughters Vocabulary
Over 20 millioner storyboards opprettet
Storyboard That Family