Of Mice and Men Literary Conflict

Lag et Storyboard
Kopier dette storyboardet
Of Mice and Men Literary Conflict
Storyboard That

Lag ditt eget Storyboard

Prøv det gratis!

Lag ditt eget Storyboard

Prøv det gratis!
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Av mus og Menn Aktiviteter

Of Mice and Men av John Steinbeck

Leksjonsplaner av Rebecca Ray

Of Mice and Men er en kort roman av John Steinbeck om et usannsynlig par migrantarbeidere i California. George og Lennie har lite til felles, og når folk flest møter paret, stiller de spørsmål ved hvorfor de to er sammen. Lær mer om George og Lennie med våre engasjerende aktiviteter og informative sammendrag!
Av mus og Menn

Storyboard Beskrivelse

Of Mice and Men Literary Conflict

Storyboard Tekst

  • MAN vs MAN
  • Få em' Lennie!
  • MAN vs SELF
  • Someday George, vi skal ha en lil plass og kaniner!
  • MAN vs SOCIETY
  • Curley angriper Lennie. George forteller Lennie det er ok å kjempe tilbake. Dette fører til Curley hånd å bli knust.
  • George sliter med beslutningen om å drepe Lennie.
  • Den stabile hånd er isolert fra mennene fordi han er afroamerikansk. Dette viser fordommer av perioden, og årsaken til hans isolasjon.
Over 30 millioner storyboards opprettet