På blir brakt fra Afrika til Amerika Literary Elements

Oppdatert: 4/6/2017
På blir brakt fra Afrika til Amerika Literary Elements
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
On Being Brought to America from Africa

På blir brakt fra Afrika til Amerika av Phillis Wheatley

Leksjonsplaner av Rebecca Ray

På noen få korte linjer er diktet "On Being brought from Africa to America" ​​sidestilt med religiøst språk med slaveriens institusjon, for å berøre ideene om likestilling, frelse og frihet. Phillis Wheatley bruker flere litterære elementer for å formidle hennes komplekse, men kortfattede melding til leseren, og forståelse av disse metodene er viktig for å gripe med diktet. Denne interaktive læringsplanen vil hjelpe elevene til å forstå begreper som er involvert i Wheatley's poesi, undersøke temaer, symboler og ordforråd hun brukte.


På blir brakt fra Afrika til Amerika

Storyboard Beskrivelse

På blir brakt fra Afrika til Amerika analyse - Phillis Wheatley Poem

Storyboard Tekst

  • JAMBISK PENTAMETER
  • HEROISK COUPLET
  • END RIM
  • PERSONIFISERINGEN
  • "Twas nåde brakte meg fra min Pagan land"
  • "Husk, kristne, Negros, svart som Kain, Kan refin'd, og bli med th' engleaktige tog."
  • "Land” og ‘forstå’ ‘for’ og ‘visste’ ‘øye’ og “die"
  • I diktet personifiserer Wheatley 'Mercy' ved å si det førte henne til Amerika. Dette er også en metafor siden nåde ikke kunne faktisk få henne til Amerika, noe som gjør uttalelsen figurative eller m etaphorical.