På blir brakt fra Afrika til Amerika Temaer

Oppdatert: 4/6/2017
På blir brakt fra Afrika til Amerika Temaer
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
On Being Brought to America from Africa

På blir brakt fra Afrika til Amerika av Phillis Wheatley

Leksjonsplaner av Rebecca Ray

På noen få korte linjer er diktet "On Being brought from Africa to America" ​​sidestilt med religiøst språk med slaveriens institusjon, for å berøre ideene om likestilling, frelse og frihet. Phillis Wheatley bruker flere litterære elementer for å formidle hennes komplekse, men kortfattede melding til leseren, og forståelse av disse metodene er viktig for å gripe med diktet. Denne interaktive læringsplanen vil hjelpe elevene til å forstå begreper som er involvert i Wheatley's poesi, undersøke temaer, symboler og ordforråd hun brukte.


På blir brakt fra Afrika til Amerika

Storyboard Beskrivelse

På blir brakt fra Afrika til Amerika analyse - Phillis Wheatley dikt

Storyboard Tekst

  • RELIGION
  • KURSIV
  • Hver linje i diktet inneholder religiøse ord å subtilt formidle talerens tone, holdninger eller tro. Gjentagelsen klart løser religion som et sentralt tema i diktets store temaer. Hun forteller leseren hvordan hun ble reddet og implikasjonene.
  • Et tilbakevendende strukturen i diktet er Wheatley bruk av balanseførte kursiv for å understreke ord. Hun bruker dem for “Pagan”, “frelser”, “kristne”, “Negros”, og “Cain”. Disse ordene bidrar til diktet sterke kontrastbilder mellom lys og mørke.