Spheres Spider Map

Oppdatert: 7/8/2017
Spheres Spider Map
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Geometric Solids Lesson Plans

Geometriske Faste Stoffer

Leksjonsplaner av Anna Warfield

Matematikk handler ikke bare om tall på en side. Arkitekter, ingeniører, kunstnere, produktdesignere og andre bruker kontinuerlig plan og romlig geometri. De fleste barn bruker plan og geografisk geometri hver dag! Det er mange ting vi bare ikke tenker på i form av matematikk, men intuitivt samhandler med og forstår dem. Å lære om solide former er et første skritt i å forstå tre dimensjoner og romlig resonnement, samt mer komplekse temaer som masse, vekt, volum, tetthet, posisjoner i rommet, oversettelse, rotasjon, revolusjon, krefter i fysikk, og så mange andre .


Geometriske Solids

Storyboard Beskrivelse

Geometri Vilkår og Former

Storyboard Tekst

  • GUMBALLS OG HARDE CANDIES
  • PLANETER, MÅNER OG SOLER
  • TRENINGS- OG MEDISINBALLER
  • APPELSINER
  • TENNISBALL
  • EKSEMPLER PÅ SFÆRER
  • BASKETBALL
  • BASEBALL
  • BOBLER