Tilstander av Materie Endringer
Oppdatert: 4/29/2017
Tilstander av Materie Endringer
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
States of Matter Lesson Plans

Tingenes Tilstand

Leksjonsplaner av Oliver Smith

Materie er alt som tar plass i vårt univers; vi er laget av materie og alltid omgitt av den. All materie er laget av bittesmå partikler kalt atomer, som er organisert i periodiske tabeller. Arrangementet av disse partiklene bestemmer "tilstanden" saken er i; det vil si om gjenstanden er et fast stoff, en væske eller en gass. Følgende aktiviteter vil introdusere studentene til egenskapene til materie og hvordan partikler er ordnet i hver tilstand.
Tingenes Tilstand

Storyboard Beskrivelse

Statene Matter Endringer Diagram

Storyboard Tekst

 • STAT
 • Fast
 • ENDRING
 • Smelte~~POS=TRUNC
 • Frysing
 • STAT
 • Væske
 • ENDRING
 • Kondense
 • Fordamper
 • STAT
 • Gass

Bilde~~POS=TRUNC Tilskrivelser

Over 15 millioner storyboards opprettet
Storyboard That Family