Tom Årsak og Virkning

Oppdatert: 4/18/2021
Tom Årsak og Virkning

Storyboard Beskrivelse

Tom mal

Storyboard Tekst

  • ÅRSAKEN
  • EFFEKT 1
  • EFFEKT 2
  • EFFEKT 3
  • EFFEKT 4
  • "Den østafrikanske nasjonens gressletter er tørket ut. Bare, bladløse trær prikker landskapet. Vannhullene er nesten tørre."
  • "Tørken har fått storfe til å dø og avlingene skrumpet sammen. Årets kornhøst forventes å være 28% mindre enn i fjor."
  • "Matvareprisene har steget med hele 130%."
  • "WFP jobber for å holde barna på skolen, der det gir dem næringsrike måltider."