TP-CASTTing The Bells av Edgar Allan Poe

Oppdatert: 4/6/2017
TP-CASTTing The Bells av Edgar Allan Poe
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
The Bells Poem Visualization

The Bells av Edgar Allan Poe

Leksjonsplaner av Kristy Littlehale

"The Bells" av Edgar Allan Poe er et av hans mer kjente dikt, etter mesterverk som "The Raven", selvfølgelig. "The Bells" tolkes oftest som en allegori for årstidene av livet, fra de vakre sølvklokkene til ungdommen til de skremmende jernkirkens klokker som teller alder og død. Oppriktigheten av emnet i diktet blir tydelig når leseren innser at dette diktet ble sendt for utgivelse av Poe i 1848, og ble utgitt kort etter sin død i 1849. Diktet omhandler temaer som frykt for døden og det uunngåelige Progresjon av livssyklusen fra ungdom til død.


The Bells

Storyboard Beskrivelse

The Bells av Edgar Allan Poe TPCASTT

Storyboard Tekst

 • T - TITTEL
 • ?
 • P - OMSKRIVE
 • C - BETYDNINGEN
 • A - HOLDNING / TONE
 • S - SHIFT
 • T - TITTEL
 • T - TEMA
 • Tittelen høres ut som det kan være i ferd med bjeller. Men, hva slags bjeller? Skole bjeller? Kirkeklokker? Dombjeller?
 • Den første og andre seksjoner avtale med sølv og gullklokker. Både toll for glade grunner, som liv og ekteskap. Den tredje og fjerde avsnitt beskriver truende bjeller, som å være redd for. De frekke bells er skremmende, og jern bells høres ut som de er tolling for Death.
 • Fortelleren gjentar ordet “bells” om og om igjen, hver gang å kombinere den med lyder hver type bjelle ville gjøre. Silver Bells klirre og klirre; gylne klokkene rim og klokkespill; frekke bjeller clang og krasj og brøl i advarsel; jern bells toll og stønne og stønne i fortvilelse.
 • Fortelleren tone er positive og optimistiske i de første to seksjoner; i de to siste, er fortelleren tone redd, trist, og beseiret.
 • Det store skiftet i diktet kommer mellom andre og tredje seksjoner, hvor de glade klokkene slår inn de av advarsel og tristhet, fra tidlig i livet og ekteskapet til aldring og død.
 • Tittelen er om de ulike typer bjeller i livet, fra de sølvfargede klirrende klokkene i ungdom, til tolling jern bjeller død.
 • Temaet for diktet er at døden til slutt seirer over livet, og hver person står overfor den samme reisen gjennom hver fase av klokkene.