Vinkler i det Virkelige liv

Oppdatert: 1/1/2020
Vinkler i det Virkelige liv
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Introduction to Angles Lesson Plans

Vi Presenterer Angles

Leksjonsplaner av Anna Warfield

Det grunnleggende om vinkler er så viktig for elevene å forstå! Vinkler spiller en kritisk rolle i geometri og er grunnlaget for trigonometri og geometri. Studentene skal etter hvert kunne lese en gradskive, men selv bare forståelsen om en vinkel er stor (stump eller refleks) eller liten (akutt) utgjør en forskjell i elementær geometri. Følgende aktiviteter er en flott måte å gi visuelle hjelpemidler til elevene og hjelpe dem å forstå hvordan forskjellige vinkler påvirker polygoner.


Vi Presenterer Angles

Storyboard Beskrivelse

I denne aktiviteten vil studentene glede seg over å identifisere hvilke vinkeltyper de kan se i det virkelige liv!

Storyboard Tekst

  • Støt vinkel: Skyv Acute Angle: Swing Set Barer Rett vinkel: Stige