Volcanoes Vocabulary

Oppdatert: 4/6/2017
Volcanoes Vocabulary
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Volcanoes Lesson Plans

Volcanoes av Seymour Simon

Leksjonsplaner av Elizabeth Pedro

Vulkaner kan være sovende i mange år, men hvis de brenner ut, kan de forårsake alvorlig ødeleggelse. Vulkaner finnes i områder hvor jordens plater møtes. Noen undervanns vulkaner er blitt så høye at de skaper øyer. Lava kjøler og hardner for å skape enten en tangle av skarpe steiner eller en glatt, bukett overflate. Denne lava ødelegger planter og dyr som bor i området, men bringer også nye fjell, nye øyer og ny jord til landet.


Volcanoes

Storyboard Beskrivelse

Volcano Vocabulary timeplaner - Spansk leksjoner

Storyboard Tekst

 • BRYTE UT
 • MAGMA
 • LAVA
 • v. for å løse ut aske, lava, og / eller gasser, (vanligvis) for å sprenge ut
 • n. smeltet materiale under jordskorpen
 • n. smeltet, flytende stein som strømmer fra en vulkan
 • ASKE
 • ORDFORRÅD
 • SLAGG
 • KRATER
 • n. fint knust stein, mineraler og glass kastet ut under utbrudd
 • n. grov avskum utbrudd av vulkaner
 • n. det koppformede hull på overflaten av jorden, som markerer åpningen av en vulkan