Szukaj
  • Szukaj
  • Moje Scenorysy
https://www.storyboardthat.com/pl/lesson-plans/zdrowe-relacje


Niezdrowe Relacje Plany Lekcji


Podstawy zdrowych relacji

Co trzeci nastolatek stanie się w ciągu swojego życia ofiarą przemocy werbalnej, fizycznej, emocjonalnej lub seksualnej. Ignorowanie tego tematu w naszych szkołach nie obniży tych liczb. Jako nauczyciele, nasza zdolność wpływania na decyzje uczniów jest ograniczona do niewielkiej ilości czasu i ważne jest, abyśmy zajęli się najistotniejszymi kwestiami. Niezdrowe relacje mogą przybierać różne formy i są pewne aspekty niezdrowych relacji, o których trudno mówić. Wprowadzenie pojęć granic, sygnałów ostrzegawczych i cykli w związku daje uczniom narzędzia umożliwiające ich rozpoznanie i podejmowanie świadomych decyzji.

Zrozumienie zdrowych i niezdrowych relacji

Budowanie mocnych fundamentów wymaga rozróżnienia między zdrowymi i niezdrowymi relacjami. Zdrowy związek opiera się na wzajemnym szacunku, zaufaniu i komunikacji, w której obie strony czują się cenione i rozumiane. Na przykład zdrowy związek zachęca do otwartego dialogu, celebruje różnice i wspiera rozwój osobisty. Wręcz przeciwnie, niezdrowy cykl relacji często wiąże się z manipulacją, brakiem równowagi i słabą komunikacją. Cykl niezdrowych relacji zazwyczaj obejmuje etapy napięcia, konfliktu i pojednania, ale często brakuje mu rozwiązania. Edukowanie uczniów na temat tej dynamiki może pomóc im zidentyfikować sygnały ostrzegawcze, takie jak kontrola, izolacja i niespójność, prowadząc ich do pozytywnych wyborów w związku.

Działania zwiększające świadomość relacji

Świadomość jest kluczem do rozpoznania dynamiki relacji. Interaktywne dyskusje i scenariusze odgrywania ról zapewniają praktyczne sposoby nauczania uczniów na temat zdrowych i niezdrowych cech. Na przykład dyskusje grupowe mogą obejmować analizę różnych scenariuszy w celu zidentyfikowania takich cech, jak szacunek, empatia lub manipulacja. Odgrywanie ról może pomóc uczniom przećwiczyć wyznaczanie granic i rozpoznawanie, kiedy poprosić o wsparcie. Zajęcia te uzdalniają uczniów do rozróżnienia pomiędzy korzystnymi i szkodliwymi zachowaniami, wyposażając ich w pewność siebie niezbędną do pielęgnowania zdrowszych relacji.

Budowanie zdrowych relacji w klasie

Zajęcia budujące relacje w klasie

Tworzenie pozytywnego środowiska w klasie wymaga działań promujących zaufanie i współpracę. Zadania związane z nauką w ramach współpracy, podczas których uczniowie wspólnie pracują nad osiągnięciem wspólnego celu, pomagają im ćwiczyć komunikację i pracę zespołową. Projekty grupowe mogą wzmacniać więzi, gdy uczniowie radzą sobie z wyzwaniami i wspólnie świętują sukcesy. Zachęcając do współpracy, działania te tworzą atmosferę wsparcia, w której każdy uczeń czuje się włączony i wysłuchany.

Zajęcia połączeniowe dla studentów

Działania mające na celu budowanie relacji z uczniami są niezbędne do budowania znaczących relacji. Dzięki takim przełamaczom lodów „Dwie prawdy i kłamstwo” czy „Ludzkie bingo” początkowe interakcje będą przyjemne i zrelaksowane. Wywiady z rówieśnikami, wyzwania związane z grupowym rozwiązywaniem problemów, empatia i gry budujące relacje to skuteczne zajęcia dla uczniów, które pozwalają im lepiej się rozumieć, ćwicząc pracę zespołową, komunikację i rozwiązywanie konfliktów.

Doskonalenie umiejętności w zakresie relacji poprzez ćwiczenia praktyczne

Zajęcia dotyczące umiejętności budowania relacji dla uczniów

Ćwiczenia praktyczne dają możliwość ćwiczenia kluczowych umiejętności, takich jak empatia, słuchanie i rozwiązywanie konfliktów. Aktywne słuchanie może polegać na tym, że pary na zmianę mówią, podczas gdy druga osoba powtarza kluczowe punkty, aby wykazać się zrozumieniem. Ćwiczenia rozwijające empatię mogą obejmować omawianie emocji przedstawionych w historiach lub scenariuszach. Gry rozwiązywania konfliktów uczą negocjacji i rozwiązywania problemów, kładąc nacisk na szacunek nawet w przypadku nieporozumień.

Budowanie społeczności klasowej

Wiedza o tym, jak budować społeczność w klasie, jest ważna w ustalaniu wspólnej wizji. Silną społeczność w klasie można zbudować poprzez regularne spotkania, podczas których uczniowie ustalają wspólne cele lub wspólnie ustalają zasady. Tworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której każdy czuje się wysłuchany, zachęca do pozytywnych zachowań i wzajemnego szacunku. Wspólne wyznaczanie celów jednoczy uczniów, a wspólne tworzenie zasad sprzyja odpowiedzialności i przynależności.

Promowanie sukcesu w długotrwałych relacjach

Zajęcia dotyczące zdrowych relacji dla uczniów

Działania na rzecz zdrowych relacji mogą obejmować wywiady z partnerami i wspólne wyzwania związane z rozwiązywaniem problemów. Wywiady z partnerami pozwalają uczniom dowiedzieć się więcej o wyznawanych przez siebie wartościach, wzmacniając wzajemny szacunek i zrozumienie. Wyzwania związane ze współpracą wymagają od uczniów wzajemnego wspierania się podczas wspólnego rozwiązywania problemów, kładąc nacisk na zaufanie i pracę zespołową.

Zajęcia i gry w relacjach

Gry takie jak gry karciane oparte na scenariuszach lub symulacje cyfrowe mogą oferować wciągające sposoby ćwiczenia umiejętności relacji. W grach scenariuszowych uczniowie mogą poruszać się po dylematach, ucząc się podejmować decyzje zgodne z cechami zdrowych relacji. Ćwiczenia z odgrywaniem ról zapewniają bezpieczną przestrzeń do eksperymentowania z różnymi podejściami, pomagając uczniom w budowaniu zestawu narzędzi umiejętności przydatnych w różnych sytuacjach społecznych.

Włączając te zajęcia i gry do zajęć, nauczyciele mogą stworzyć środowisko, w którym uczniowie uczą się budować i utrzymywać zdrowe relacje, zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Poniższe ćwiczenia mają na celu pobudzenie dyskusji i refleksji w klasie.

Zajęcia dla uczniów dla Niezdrowe Relacje
Podstawowe pytania dotyczące zdrowych i niezdrowych relacji

  1. Jakie są czerwone flagi niezdrowych relacji?
  2. Jaki jest cykl niezdrowych relacji?
  3. Gdzie może uzyskać pomoc osoba, która jest ofiarą lub ją zna?

Tło nauczyciela na temat niezdrowych relacji

Statystyki dotyczące przemocy w związkach są zatrważająco wysokie. Niestety, liczby te mogą być zaniżone, biorąc pod uwagę, że niektóre ofiary mogą bać się ujawnić. Zgłaszanych jest tylko około 30% przypadków przemocy w niezdrowych związkach i nie każda ofiara lub agresor jest nietypowy. Osoby LGBTQ są ​​równie lub bardziej narażone na jakąś formę przemocy w niezdrowym związku. Mężczyźni częściej nie zgłaszają, że byli ofiarami. Podczas każdej dyskusji należy podkreślić, że ofiara nie ponosi winy za przemoc. Jednym z najczęstszych mianowników przy analizowaniu niezdrowych relacji jest poczucie winy.

Naszą rolą jako nauczycieli jest zapewnianie możliwości zapobiegania niezdrowym relacjom. Rozmowa na ten temat ma kluczowe znaczenie, aby zapobiec powtarzaniu się tej normy, ponieważ uczniowie będą w stanie rozpoznać znaki i cykle. Zrozumienie i zaoferowanie uczniom sposobów uzyskania pomocy to ważne badania, które należy przeprowadzić przed tymi zajęciami. Loveisrespect.org to doskonały ogólnokrajowy program umożliwiający zwrócenie się o pomoc lub zdobycie informacji. Studenci mogą skorzystać z całodobowej infolinii, wysyłając SMS-a o treści „loveis” pod numer 22522 lub dzwoniąc pod numer (866) 331-9474. Krajowa infolinia dotycząca przemocy domowej dysponuje także zasobami dla nastolatków. Omówienie bezpiecznych stref w szkole, wykładowców i zasobów budynku powinno być wstępem do tych lekcji.


Dodatkowe pomysły

  1. Słownictwo — uczniowie tworzą wizualne reprezentacje terminologii słownictwa.
  2. Plakat PSA - „Nie powinno być jednego na trzech”. Poproś uczniów, aby utworzyli plakaty przeciwdziałające przemocy w związkach i rozwieszali je w szkole.
  3. Uzyskiwanie pomocy — uczniowie tworzą różne przykłady ofiar proszących o pomoc.

Atrybuty Obrazu
  • Apple iWork pages emojis • http://klarititemplateshop.com/ • Licencja Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
  • drawing hand • cdaltonrowe • Licencja Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
Zobacz Wszystkie Zasoby dla Nauczycieli
*(Rozpocznie się 2-tygodniowy darmowy okres próbny - brak karty kredytowej)
https://www.storyboardthat.com/pl/lesson-plans/zdrowe-relacje
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Wszelkie prawa zastrzeżone.
StoryboardThat jest znakiem towarowym firmy Clever Prototypes , LLC , zarejestrowanym w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych USA