Historia Imperializmu - Motywacja do Europejskiego Imperializmu

Zaktualizowano: 4/28/2017
Historia Imperializmu - Motywacja do Europejskiego Imperializmu
Ten scenorys został utworzony za pomocą StoryboardThat .com
Ten zestaw zdarzeń można znaleźć w następujących artykułach i zasobach:
Imperialism Lesson Plans

Era Imperializmu

Plany Lekcji Autorstwa Johna Gillisa

W XIX i na początku XX wieku mocarstwa europejskie postanowiły rozwijać globalne imperia, a ich wysiłki zakończyły się dużym sukcesem. Narody europejskie wykroiły duże fragmenty Azji i prawie całej Afryki, oddzielając ziemię między siebie. Utworzone przez narody kolonie przetrwały do drugiej połowy XX wieku. Imperializm zreorganizował politykę międzynarodową i miał duży wpływ na rozwój globalnego południa.


Historia Imperializmu

Storyboard Opis

Historia imperializmu - motywacja do imperializmu europejskiego - historia wieku imperializmu

Tekst Storyboardowy

 • Potrzeba nowych zasobów naturalnych
 • Rewolucja Przemysłowa
 • Potrzeba nowych rynków
 • Europejski Nacjonalizm
 • Mój naród jest lepszy. To powinno być imperium!
 • Działalność Misyjna
 • Będziemy cywilizować tych ludzi ....
 • Przemysł rozwijający się w Europie Zachodniej stworzył potrzebę sprzedaży surowców i rynków zbytu. Tworzenie imperium pomogło zaspokoić te potrzeby.
 • Surowce
 • Produkt Końcowy
 • Europa dziewiętnastowieczna była wysoce konkurencyjną, gęsto położoną grupą narodów. Tworzenie imperium zamorskiego było wyrazem dumy w kraju.
 • Chęć przekształcenia ludności miejscowej w chrześcijaństwo była potężna. Europejczycy ustanowili misje w większości kolonii, protektoratów i dziedzin wpływów.
 • Nie wiesz jak to jest lepsze niż nasze tradycyjne wierzenia ...
 • Darwinizm Społeczny
 • Twierdzę, że jesteśmy pierwszą rasą na świecie, a im bardziej zamieszkujemy w świecie, tym lepiej jest dla ludzkiej rasy
 • Motywacja dla Europejskiego Imperializmu
 • Ideały Humanitarne
 • Musimy zakończyć niewolnictwo w tych ziemiach! Łamie ducha myślenia Oświecenia.
 • Zysk Finansowy
 • Kopalnia Diamentowa Debeers
 • Idea Darwina "przetrwania najsilniejszych" nie miała być stosowana wobec ludzi. Niemniej jednak wielu Europejczyków przyjęło tę teorię, aby usprawiedliwić swoje rasistowskie poglądy na wyższość. To sprawiło, że budynek imperium czuje się jak naturalne rzeczy do zrobienia.
 • Cecil Rhodes
 • Wielka Brytania
 • Niektórzy Europejczycy chcieli podnieść zachodnią medycynę, systemy prawne i technologie w celu poprawy życia ludności tubylczej.
 • Wielu Europejczyków widziało imperia jako sposób na szybkie wzbogacenie. Wykorzystali lokalną siłę roboczą do pozyskiwania zasobów.
 • Będziesz musiał wyciągnąć coś więcej, jeśli spodziewasz się wynagrodzenia!