KWL - Kolumny

KWL - Kolumny
Ten zestaw zdarzeń można znaleźć w następujących artykułach i zasobach:
Galeria Arkuszy | Storyboard That Szablony Arkuszy

Galeria Szablonów Arkusza Roboczego

Zobacz mnóstwo szablonów arkuszy roboczych, ulotek, materiałów informacyjnych, dekoracji, kart zadań i nie tylko!
Sprawdź inne nasze szablony!


Storyboard Opis

Szablony KWL | Przygotuj arkusze KWL dla uczniów do wypełnienia przed lekcją lub jednostką.

Tekst Storyboardowy

  • Name Date
  • Title:
  • Directions:
  • What I know...
  • What I wonder...
  • What I learned...
Utworzono ponad 25 milionów scenorysów
Storyboard That Rodzina