Odpowiedzialne Podejmowanie Decyzji

Odpowiedzialne Podejmowanie Decyzji
Ten zestaw zdarzeń można znaleźć w następujących artykułach i zasobach:
Ćwiczenia społeczne i emocjonalne „Czytaj na głos”

Społeczno-emocjonalne Uczenie się Czytaj na Głos

By Lauren Ayube

Czytanie na głos to doskonały sposób na rozpoczęcie lekcji lub zainicjowanie rozmów z uczniami na tematy, które mogą być trudne do omówienia w grupie. Czytanie na głos pokazuje uczniom, że te problemy i uczucia są tak powszechne, że ktoś napisał o nich książkę. Nie muszą bać się dzielić się tym, jak się czują!
Społeczno-emocjonalne Uczenie się Czytaj na Głos

Storyboard Opis

Uczniowie mogą zilustrować przykład podejmowania decyzji po przeczytaniu Zbyt dużo kleju Jasona Lefebvre lub podobnej historii.

Tekst Storyboardowy

 • Indentify Choices
 • Thursday, October 14, 2021
 • Yo, Brian, lemme see what you wrote, dude.
 • Science test TODAY!
 • Evaluate Choices
 • He's your best friend. He will be mad if you don't do it.
 • Thursday, October 14, 2021
 • Science test TODAY!
 • If you get caught you will fail, and get in big trouble.
 • Decide on a Course of Action
 • Thursday, October 14, 2021
 • Sorry bud, I can't do it.
 • Science test TODAY!
 • Evaluate Decision
 • Don't sweat it. Yeah, you really have to study!
 • Dude, I'm sorry I asked you to cheat. I need to study next time, my mom is gonna be so mad!
 • Mike and Brian are taking a test in class. Mike didn't study and asks Brian if he can look at his paper. Brian doesn't know what to do.
 • The boys are best friends and Brian doesn't want to let his friend down. However, if they get caught, they will get zeros and will get into trouble. Brian studied for the test all week and would be so upset if he got a zero for cheating.
 • Brian decides not to show his answers to Mike.
 • Later, Brian explains to him that he would do anything to help a friend, but cheating is wrong and they could've gotten into big trouble. Mike is disappointed but he understands. Brian gets a 94% on the test and Mike realizes he needs to stop slacking off. Brian knows he made the right decision.
Utworzono ponad 25 milionów scenorysów
Storyboard That Rodzina