Religie Świata

Religie Świata
Ten zestaw zdarzeń można znaleźć w następujących artykułach i zasobach:
Budda siedzi pod drzewem, medytując. Gołąb z gałązką oliwną leci w jego stronę.

Buddyzm: Początki i Historia

Liane Hicks

Buddyzm jest praktykowany przez ponad 500 milionów ludzi na całym świecie i jest czwartą co do wielkości religią świata. Buddyzm ma około 2500 lat i rozpoczął się w VI wieku w oparciu o nauki Buddy. Jest to religia skoncentrowana na pokoju i spokoju oraz znaczeniu prowadzenia moralnego i dobrego życia.


Biała gwiazda Dawida na niebieskim tle. Wokół niego znajdują się symbole wiary żydowskiej, takie jak zwój, menora i drejdel.

Czym Jest Judaizm?

Liane Hicks

Judaizm jest jedną z najstarszych nieprzerwanie praktykowanych religii na świecie, która rozpoczęła się około 4000 lat temu. Dziś judaizm jest praktykowany przez około 15 milionów ludzi na całym świecie. Ta starożytna religia jako pierwsza była monoteistyczna (wierząca w jednego Boga) i jest źródłem dwóch największych dzisiejszych religii, chrześcijaństwa i islamu.


Czym Jest Sikhizm? | Plan Lekcji Sikhijskiej

Sikhizm: Historia i Tradycje

Liane Hicks

Sikhizm jest praktykowany przez około 26 milionów ludzi i jest piątą największą religią na świecie. Słowo Sikh w języku pendżabskim oznacza ucznia Boga. Wyznawca sikhizmu czci jednego Boga i dąży do spokojnego życia w uczciwości, miłości, równości i wierze.


Srebrny krzyż spoczywa na fioletowym tle

Chrześcijaństwo: Historia i Tradycje

Liane Hicks

Chrześcijaństwo jest praktykowane przez około 2,4 miliarda ludzi na całym świecie, co czyni je największą religią świata. Chrześcijanie wierzą w życie i nauki Jezusa Chrystusa, którego wierzą, że jest Mesjaszem lub zbawicielem całej ludzkości. Nauki Jezusa koncentrowały się na miłości, przebaczeniu, pokoju i nadziei.


Działalność Religii Świata | Czym Jest Religia?

Nauczanie Religii Świata

Liane Hicks

Nauczanie o różnych światowych religiach jest istotnym elementem studiowania historii świata, geografii i kultury. Studiowanie religii jest potężnym sposobem, aby uczniowie mogli dowiedzieć się więcej o historii świata i systemach wierzeń, które wpływały na kulturę ludzką przez tysiąclecia.
Buddyzm

Storyboard Opis

Uczniowie mogą używać wykresu do porównywania i kontrastowania różnych głównych religii świata. Ten wykres obejmuje hinduizm, judaizm, buddyzm, chrześcijaństwo, islam i sikhizm. Wskazuje, kiedy religia się zaczęła, gdzie są jej wyznawcy na świecie, populacja jej wyznawców itp.

Tekst Storyboardowy

 • HINDUISM
 • World Religions
 • TIMELINE: What years did this religion originate?
 • ~2000 B.C.E.
 • LOCATIONS: Where are its followers today?
 • IndiaNepalMauritiusBali, Indonesia, the Caribbean, North America, South America, Europe, and worldwide.
 • POPULATIONS: How many followers are there today?
 • ~ 1.16 billion~ 15% of World Population
 • IMPORTANT IMAGERY
 • CORE BELIEFS: A BRIEF SUMMARY
 • Polytheistic: The Trimurti: Brahma, Vishnu and Shiva and incarnations of main gods that make up the one Supreme God, Brahman which is the ultimate reality .Pursuit of TruthDoing what is Morally Right and Good. Karma (Actions Affect your Next Life) Dharma (Do what is Just and Good) Reincarnation(Souls are born again after death)
 • JUDAISM
 • ~2000 B.C.E.
 • IsraelNorth America, Middle East, North Africa, Europe, Latin America, Caribbean, and worldwide.
 • ~ 14.7 million~ .2% of World Population
 • Monotheistic: Belief in One God.God's Covenant: Worshipping the one true God and following the Ten Commandments, Speaking the truth, Promoting peace and justice,Charity and service to others,Importance of education
 • BUDDHISM
 • ~500 B.C.E.
 • China, Nepal, Thailand, Myanmar, India, Sri Lanka, Cambodia, Laos, Korea, Japan, and worldwide.
 • ~ 507 million ~ 7% of population
 • Buddha is the Enlightened One, a revered teacherThe Four Noble Truths: Everyone suffers, we are the cause of our suffering, we can end our suffering, following the Eightfold Path leads to an end of sufferingThe Eightfold Path: Right View, Right Intention, Right Speech, Right Action, Right Livelihood, Right Effort, Right Concentration, Right Mindfulness,Karma (Actions Affect your Next Life) Dharma (Do what is Just and Good) Reincarnation(Souls are born again after death)
 • CHRISTIANITY
 • ~0C.E.
 • North and South America, Europe, the Philippines, Sub-Saharan Africa, Oceania, and worldwide.
 • ~ 2.4 billion ~ 30% of population
 • Monotheistic: Belief in One God.The Holy Trinity: Belief in the Father, the Son and the Holy SpiritJesus is the Son of God, the Messiah through whom one can find salvationLove and Forgiveness, Asking Forgiveness from God for your Sins,Charity and service to others,Importance of education
 • ISLAM
 • ~622C.E.
 • Southwest Asia, North Africa, Southeast Asia, India, North and South America, China, Europe, and worldwide.
 • ~ 2 billion ~ 25% of population
 • Monotheistic: Belief in One God (Allah in Arabic).Muhammad was God's Final ProphetThe Quran is the Word of GodImportance of prayer, Promoting peace, justice, and equality,Charity and service to others,Importance of education
 • SIKHISM
 • ~1500 C.E.
 • IndiaUnited StatesCanadaUnited Kingdom,and worldwide.
 • ~ 26 million ~ .3% of population
 • Monotheistic: Belief in One God.Following the teachings of the 10 Sikh Gurus and the holy book, the Guru Granth SahibImportance of prayer, charity and serving othersPromoting peace, justice and equality for all,Duty to look after God's creations
 • Guru Granth Sahib
Utworzono ponad 25 milionów scenorysów
Storyboard That Rodzina