SEL: Przepraszam

SEL: Przepraszam
Ten zestaw zdarzeń można znaleźć w następujących artykułach i zasobach:
Społeczno-emocjonalne Działania Edukacyjne

Społeczno-emocjonalne Uczenie się

By Lauren Ayube

Uczenie się społeczne i emocjonalne to nauczanie i rozwijanie umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z wielkimi uczuciami, tworzenia relacji, zdobywania samoświadomości, rozwiązywania problemów, dokonywania odpowiedzialnych wyborów i wyznaczania celów. SEL stawia również na otwartą komunikację i empatię. Dowiedz się więcej na Storyboard That!
Społeczno-emocjonalne Uczenie się

Tekst Storyboardowy

 • Nice shirt! It looks like it's for babies!
 • Oh no, Marissa is upset.
 • I laughed at Marissa alongside the other girls, and I did not stick up for her.
 • I should have stuck up for my friend and stood by her side to let her know she's not alone.
 • Marissa, I am so sorry that I laughed at you. I was nervous around those girls and did not know how to act. I should've told them to stop and comforted you.
 • I forgive you, Grace. Wanna come over after school?
 • I'd like that. By the way, I love your shirt!
 • Something happened that upset someone else.
 • I need to accept my role and take responsibility for my part in what happened.
 • I need to think about how I could've responded differently and what to do in a situation like this next time.
 • I need to make things right and apologize sincerely.
 • I need to move on and focus on the future.
Utworzono ponad 25 milionów scenorysów
Storyboard That Rodzina